ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2019

2. TERMÍN

Písemná ZZ 2. září 2019
Praktická ZZ 3. září 2019
Ústní ZZ 12. září 2019

Časový plán závěrečných zkoušek

Písemná zkouška 8:00 učebna č. 8, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou
Praktická zkouška 7:00 Horecko 556, Lipník nad Bečvou
Ústní zkouška 8:00 Slavnostní zahájení, učebna č. 8, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou