ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2018

1. TERMÍN

Písemná ZZ 3. června 2019
Praktická ZZ 4. - 5. června 2019
Ústní ZZ 19. června 2019

Časový plán závěrečných zkoušek

Písemná zkouška 8:00 učebna č. 8, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou
Praktická zkouška 7:00 Horecko 556, Lipník nad Bečvou
Ústní zkouška 7:45 Slavnostní zahájení, učebna č. 8, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou