Výchovné poradenství

„Sám se musíš rozhodnout, jak naložíš s tím, co Ti život nabízí, sám se musíš rozhodnout, jak budeš čelit životním problémům.“ (Gershen Kaufman a Leo Raphael)

A my se budeme snažit Ti pomoci, můžeme naslouchat, poradit i pomáhat…

(výchovná poradkyně a všichni pracovníci školy)

Činnost výchovného poradenství mapuje tyto základní oblasti:

1. studijní oblast

2. výchovnou oblast

3. oblast profesního poradenství

4. poradenství v oblasti osobních problémů a poradenství v obtížných životních situacích

Výchovné poradenství mimo jiné :

- poskytuje individuální a skupinové poradenství žákům, spolupracuje s rodinou

- soustřeďuje pozornost především na žáky s poruchami chování a se znaky sociální nepřizpůsobivosti

- informuje o možnostech využití odborné pomoci specializovaných institucí

- spolupracuje s PPP (pedagogicko psychologické poradny)

Užitečné adresy:

PPP Olomouc, pracoviště Přerov,Bří Hovůrkových 17, Přerov, 450 00 ( ppp@ppp.pr-net.cz)

Speciálně pedagogické centrum Olomouc, tř.Svornosti 37, 779 00 Olomouc (spc@logopaed.cz)

Užitečné adresy pro studenty maturitních ročníků:

www.novamaturita.cz

www.infoabsolvent.cz

www.scio,cz

Gaudeamus – veletrh maturitního vzdělávání