ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

Oblastní kolo soutěže PIŠQWORKY

Soutěžní družstvo 4.F ve složení

Získalo 1.místo s postupem do krajského kola !!!

BLAHOPŘEJEME !

Distribuční maturita

Letošní král distribuční maturity je z Lipníka nad Bečvou

distr_matur_7

K úspěchu v soutěži Štěpánu Mackovi gratuluje Karel Kohout, generální ředitel ČEZ Distribuční soustavy.

I v letošním roce se naši žáci Štěpán Macek a David Mastný zúčastnili Distribuční maturity, na které se sešli studenti z partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Po třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie, přišel závěrečný test, ve kterém rozhodovaly nejen správné odpovědi, ale hlavně rychlost.
Tím, kdo získal nejvíce bodů v nejkratším čase byl Štěpán Macek, žák maturitní třídy 4B a stal se tak nekorunovaným „králem všech maturantů“
Jak je patrné, i malá škola může vychovat velkého krále. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů u nastávající maturity.

SEARCH IT – krajské kolo Šumperk 22. ledna 2015

V krajském kole soutěže SEARCH IT – vyhledávání na internetu v anglickém jazyce pro střední školy, vybojoval v konkurenci 36 žáků skvělé 6. místo Štěpán Macek, žák třetího ročníku a v kategorii mladších žáků 10. místo z 32 soutěžících Michal Weidlich, žák prvního ročníku.

Blahopřejeme k úspěchu.

Soutěž „SEARCH IT!“

Dne 29. ledna 2014 se uskutečnila na SPŠ V Šumperku soutěž ve vyhledávání informací na internetu pro žáky středních škol „ SEARCH IT!“. Nejlépe se umístil žák 1. ročníku P. Kulfirst a to na 9. místě. Blahopřeji.
Ing. Jaroslav Pokrupa

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve dnech 12. 12. 2013 se 14 žáků ze tříd 1. F, 2. B, 2. F, 3. B, 3. EF zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce.

Maximální počet dosažených bodů: 30

Jméno a příjmení (třída)

Dosažený počet bodů

Umístění (Místo)

Lukáš Smolka (1. F)

8

8.

Vlastimil Tencer (1. F)

12

7.

Radim Trnčík (1. F)

15

4.

Lubomír Koutný (2. B)

13

6.

Jan Topič (2. F)

17

2.

Marek Solařík (2. F)

14

5.

Lukáš Demel (3. B)

16

3.

Vojtěch Kubíček (3. B)

14

5.

Aleš Vančura (3. B)

6

9.

Dominik Holomáč (3. EF)

13

6.

Václav Kotus (3. EF)

5

10.

Alena Navrátilová (3. EF)

17

2.

Vilma Ottová (3. EF)

20

1.

Michal Procházka (3. EF)

15

4.

Zpracovala:

PaedDr. Eva Křemenková

34. ročník „Běhu 17. listopadu“

Přespolní běh 2013 Dne 18. 11. 2013 na stadionu Sk Přerov se konal přebor v přespolním běhu za účasti základních a středních škol okresu.
V kategorii starší žákyně (2100m)
obsadila Geršlová Karin 8. místo v čase 15minut36 sekund.
V kategorii dorostu (3800m)se umístili žáci naší školy takto:
- na 5. místě skončil žák Lón Miroslav v čase 19minut a 57 sekund,
- na 6. místě žák Boháčik Štefan v čase 21 minut 50 sekund,
- na 7. místě se pak umístil žák Popelka Pavel v čase 22 minut a 49 sekund.
V kategorii dorostenky (3100m) získala
Fiebichová Hana 3. místo v čase 24 minut a 38 sekund.

Zveřejnil učitel tělesné výchovy Mgr. Stanislav Hanousek.

Utkání v kopané

Utkání v kopané středních škol (místní kolo) proběhlo
10. 10. 2013 mezi žáky naší školy a SPŠ stavební na hřišti „ Stadionu Míru“ v Lipníku.
Výsledek 9:2 pro žáky SPŠ stavební, kteří postoupili do dalšího kola.

Zveřejnil učitel tělesné výchovy Mgr. Stanislav Hanousek.

Utkání v kopané

Utkání v kopané středních škol (místní kolo) proběhlo
10. 10. 2013 mezi žáky naší školy a SPŠ stavební na hřišti „ Stadionu Míru“ v Lipníku.
Výsledek 9:2 pro žáky SPŠ stavební, kteří postoupili do dalšího kola.

Zveřejnil učitel tělesné výchovy Mgr. Stanislav Hanousek.

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 25. 9. 2013 se zúčastnili 4 žáci ze Střední školy elektrotechnické se sídlem v Lipníku nad Bečvou „okresního přeboru“ v přespolním běhu v parku „ Laguna“ Přerov.

Naše škola se umístila na 2. místě, v kategorii „dorostenci“ (běh na 4500m) se žáci umístili takto:

Šprňa Marek – 7. místo v čase 18 min 14 s
Lukáš Vozák - 10. místo v čase 18 min 20 s
Matula Lukáš - 12. místo v čase 19 min 18 s
Simon Miroslav - 21. místo v čase 21 min 41 s

Zveřejnil učitel tělesné výchovy Mgr. Stanislav Hanousek.

Soutěž přírodovědný klokan

Dne 17.10.2012 se 20 žáků 1. a 2.ročníků zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan.

Nejlepších výsledků dosáhli: Vojtěch Kubíček 2B, 66 bodů Tomáš Kobylka 2EF, 62 bodů, Martek Solařík 1F, 59 bodů.

Jmenovaní žáci postupují do vyššího kola.

Ekologická olympiáda

18.10.2012 proběhlo v Litovli krajské kolo ekologické olympiády, kterého se zúčastnily dva tříčlenné týmy žáků 1.ročníků.

Obsadily 8. a 9. místo.

32.ročník Běhu 17.listopadu

Dne 16.11.2010 se zúčastnili 4 žáci ze Střední školy

elektrotechnické se sídlem v Lipníku nade Bečvou „Běhu 17.listopadu“ na

stadionu SK Přerov.

V kategorii „dorostenci“ ( běh na 3800m) se žáci umístili takto :

Lukáš Vozák – 1. místo v čase 16 : 04 min František Tomek

- 2.místo v čase 16 : 15 min

Zaťko Tomáš - 3. Místo v čase 17 : 42 min Patrik Křístek

- 4. místo v čase 18 : 56 min

Učitel tělesné výchovy Mgr.Stanislav Hanousek

Celostátní soutěž

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže „Co víš o energetice?“ a družstvo ve složení Molinari , Vrána a Široký se
umístilo na 4. – 7. místě ze 124 zúčastněných družstev z celé ČR.

Matematická olympiáda

Ve středu 2. března 2011 proběhlo školní kolo matematické olympiády. Utkalo se celkem 20 žáků ve 4 kategoriích.


Do celostátního kola, které bude 25. 3. 2011 v Olomouci postupují dva nejlepší řešitelé Vozák a Šmehlík. O. Zezula.