Přehled nejdůležitějích termínů ve školním roce 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích MŠMT - organizace školního roku

Přehled termínů SŠE Lipník ve školním roce 2018/2019

1. Školní prázdniny

 • podzimní 29. - 30. října 2018
 • vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
 • pololetní 1. února 2019
 • jarní 18. – 24. února 2019
 • velikonoční 18. – 19. dubna 2019
 • hlavní 29. června – 31. srpna 2019

2. Klasifikační období

1. pololetí

 • klasifikační porada - všechny třídy 30. ledna 2019
 • náhradní klasifikace za 1. pololetí do 30. června 2019

2. pololetí

 • klasifikační porada - 4BE 29. dubna 2019
 • klasifikační porada - 3C 30. května 2019
 • klasifikační porada - 1. – 3. ročníky 26. června 2019
 • náhradní klasifikace za 2. pololetí, opravné zkoušky 26. – 27. srpna 2019

3. Pedagogická porada + Rodičovské schůzky

 • 1. pololetí – ¼letní hodnocení 12. listopadu 2018
 • 2. pololetí – ¾letní hodnocení 8. dubna 2019

4. Maturitní zkoušky

MZ 2019j – jarní termín

 • termíny maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/
 • seznam literárních děl CJL do 30. 9. 2018
 • stanovení nabídky maturitních předmětů do 30. 9. 2018
 • zpřístupnění témat zkušebních úloh cizího jazyka do 31. 10. 2018
 • zveřejnění témat ústních profilových zkoušek do 31. 10. 2018
 • přihláška žáka k maturitní zkoušce do 1. 12. 2018
 • odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 3. 2019
 • 10. dubna 2019 Český jazyk PP
 • 11. dubna 2019 Anglický jazyk PP
 • 2. května 2019 Matematika DT
 • 2. května 2019 Anglický jazyk DT
 • 3. května 2019 Český jazyk DT
 • Konzultační hodiny 4BE 9.-16. 5. 2019
 • Praktická maturitní zkouška 4BE 20. 5. 2019
 • Studijní volno 4BE 17. - 24. 5. 2019
 • Ústní zkoušky 4BE 27. - 30. 5. 2019

MZ 2019p – podzimní termín

 • odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 6. 2019
 • přihláška žáka k maturitní zkoušce část do 25. 6. 2019

5. Závěrečné zkoušky

 • písemná zkouška 3. června 2019
 • praktická zkouška 4. - 5. června 2019
 • ústní zkouška 19. června 2019

6. Souvislá praxe tříd 2EF a 3F

 • 20. - 31. května 2019

7. Ročníkové práce (RP)

 • 21. září 2018 Nabídka školních témat
 • 30. září 2018 Výběr témat RP
 • 15. října 2018 Schválení témat RP
 • 28. února 2019 Odevzdání RP tříd 4BE 3C
 • 11. března 2019 Obhajoba RP tříd 4BE 3C
 • 10. května 2019 Odevzdání RP tříd 2BEF 3BF
 • 4. června 2019 Obhajoba RP tříd 2BEF 3BF