Přehled nejdůležitějích termínů ve školním roce 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích MŠMT - organizace školního roku

Přehled termínů SŠE Lipník ve školním roce 2019/2020

Školní prázdniny
    Podzimní 29. - 30. října 2019
    Vánoční 23. prosince 2019 - 3. ledna 2020
    Pololetní 31. ledna 2020
    Jarní 24. února - 1. března 2020
    Velikonoční 9. – 10. dubna 2020
    Hlavní 1. července – 31. srpna 2020
   
Klasifikační období
   1. pololetí
   klasifikační porada - všechny třídy . ledna 2020
   náhradní klasifikace za 1. pololetí do 30. června 2020
   2. pololetí
   klasifikační porada - 4BF . dubna 2020
   klasifikační porada - 1. – 3. ročníky . června 2020
   náhradní klasifikace za 2. pololetí, opravné zkoušky . srpna 2020
   
Pedagogická porada + Rodičovské schůzky
    1. pololetí – ¼letní hodnocení . listopadu 2019
    2. pololetí – ¾letní hodnocení . dubna 2020
   
Maturitní zkoušky
   přejít na MZ
   
Závěrečné zkoušky
   přejít na ZZ
   
Souvislá praxe tříd 2E a 3EF
   Sdělení zákonným zástupcům a předání smluv únor 2020
   Schválení smlouvy o praxi do 30. dubna 2020
   Školení před nástupem na praxi květen 2020
   Konání souvislé praxe květen 2020
   
Ročníkové práce (RP)
   Nabídka školních témat září 2019
   Výběr témat RP září 2019
   Schválení témat RP října 2019
   Odevzdání RP třídy 4BF února 2020
   Obhajoba RP tříd 4BF března 2020
   Odevzdání RP tříd 2B 2E 2C 3BEF května 2020
   Obhajoba RP tříd 2B 2E 2C 3BEF června 2020