Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování se řídí minimálním preventivním programem školy. Témata prevence jsou zařazena do tematických plánů všech vyučovaných předmětů.

Během školní docházky se žáci účastní společných akcí – besed s příslušníky Policie ČR, návštěv kina, kulturních akcí, divadel, sportovních akcí.

Důležité kontakty:

Instituce v drogové oblasti

Centrum Kappa

Skalní 1059, 753 01 Hranice

tel.: 581 607 022

mobil: 605 211 218

www.kappa-help.cz

e-mail: hranice@kappa-help.cz

Oddělení Podané ruce, K-Centrum Walhalla

Sokolská 48, 779 00 Olomouc

tel.: 585 220 034

mobil: 774 991 625

www.podaneruce.cz

e-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

P-Centrum

Lafayettova 9, 772 00 Olomouc

tel.: 585 221 983

www.p-centrum.cz

e-mail: p-centrum@p-centrum.cz

Kappa – HELP

Kosmákova 44, 750 01 Přerov

tel.: 581 207 901

www.kappa-help.cz

e-mail: offce@kappa-help.cz

Alkoholické poradny a jiná zařízení:

P-Centrum – AT poradna

Lafayettova 9, 772 00 Olomouc

tel.: 585 221 983

www.p-centrum.cz

e-mail: p-centrum@p-centrum.cz

Webové adresy:

www.reknidrogamne.cz – informační server projektu prevence vzniku nezávislostí Řekni drogám NE!, který vznikl ve spolupráci v VZP ČR

www.alkoholik.cz – informační server o alkoholismu: vznik, stadia, psychické změny, sociální komplikace, léčba alkoholismu

www.drogy.net – informační server o drogách

www.drogy-info.cz – informační portál o ilegálních a legálních drogách

www.abraka.cz – informační a poradenský server v oblasti prevence drogových závislostí

www.odvykanikoureni.cz – informační server o kouření: možnost léčby, rady při odvykání, poradna lékaře

www.kurakovaplice.cz – informační server kouření a zdraví: odvykání kouření, pasivní kouření, protikuřácká poradna

www.antinikotin.cz – informační server antinikotinového centra

www.ordinace.cz/centrum/odvykani-koureni - virtuální centrum odvykání kouření

www.nekourit.cz – server protinikotinového centra

www.odrogach.cz – web zaměřený na primární prevenci

www.grogovaporadna.cz – informační texty o jednotlivých drogách, anonymní poradny

www.dokurte.cz – prevence kouření

www.adiktologie.cz – sekce primární prevence, pozvánky na školení, semináře

www.kriminologie.cz – poznatky to stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR

www.minimalizacesikany.cz