Maturitní zkoušky

MZ 2019p – podzimní termín

 • Odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 6. 2019
 • Přihláška žáka k maturitní zkoušce do 25. 6. 2019
 • 1. 8. 2019 žáci se mohou registrovat na Výsledkový portál žáka
 • 15. 8. 2019 MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ
 • 16. 8. 2019 Pozvánka k písemným zkouškám SČ MZ
 • 2. – 6. 9. 2019 Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách
 Období  Třída  Datum
 Praktická maturitní zkouška  4BE  6. 9. 2019
 Ústní zkoušky  4BE  11. 9. 2019
 • Informace k maturitní zkoušce www.novamaturita.cz
 • Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí

  - společné (státní)

  - profilové (školní)

  Společná část maturitní zkoušky

  1. Povinná zkouška z českého jazyka a literatury

  - dílčí ústní zkouška

  - didaktický test

  - písemná práce

  2. Volitelná zkouška

  a) Cizí jazyk (anglický)

  - dílčí ústní zkouška

  - didaktický test

  - písemná práce

  b) Matematika

  - didaktický test

  3. Nepovinná zkouška

  - dle nabídky CERMAT

  Profilová část se zpravidla skládá ze tří částí:

  Je plně v kompetenci ředitele školy. V září ředitel školy stanoví zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu pro jednotlivé obory. Profilová

  1. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

  2. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

  3. praktická zkouška - praktická zkouška