Maturitní zkoušky

MZ 2020j – jarní termín

 • termíny maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/
 • seznam literárních děl CJL do 30. 9. 2019
 • stanovení nabídky maturitních předmětů do 30. 9. 2019
 • zveřejnění témat ústních profilových zkoušek do 31. 10. 2019
 • přihláška žáka k maturitní zkoušce do 2. 12. 2019
 • odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 3. 2020
 • Maturitní témata MZ2020

  Školní seznam literárních děl 2019-2020      SeznamCJL.pdf
   Třída  Oboru  Zkouška 1  Zkouška 2
   4BF  MECH  Elektronika.pdf  Elektrotechnika.pdf
   4BF  INF  Architektura počítačů.pdf  Počítačové sítě a systémy.pdf
 • Klasifikační porada - 4. ročníků (4BF) středa 29. dubna 2020
 •  Datum konání zkoušky  Zkušební předmět  Forma zkoušky
   8. 4. 2020  Český jazyk a literatura  písemná práce
   30. 4. 2020  Anglický jazyk  písemná práce
   4. 5. 2020  Matematika  didaktický test
   4. 5. 2020  Anglický jazyk  didaktický test
   5. 5. 2020  Český jazyk a literatura  didaktický test
   Období  Třída  Datum
   Konzultační hodiny  4BE  6. - 14. 5. 2020
   Praktická maturitní zkouška  4BE  18. května 2020
   Studijní volno  4BE  15. - 22. 5. 2020
   Ústní zkoušky  4BE  25. - 28. května 2020

  Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí

  - společné (státní)

  - profilové (školní)

  Společná část maturitní zkoušky

  1. Povinná zkouška z českého jazyka a literatury

  - dílčí ústní zkouška

  - didaktický test

  - písemná práce

  2. Volitelná zkouška

  a) Cizí jazyk (anglický)

  - dílčí ústní zkouška

  - didaktický test

  - písemná práce

  b) Matematika

  - didaktický test

  3. Nepovinná zkouška

  - dle nabídky CERMAT

  Profilová část se zpravidla skládá ze tří částí:

  Je plně v kompetenci ředitele školy. V září ředitel školy stanoví zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu pro jednotlivé obory. Profilová

  1. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

  2. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

  3. praktická zkouška - praktická zkouška