Maturitní zkoušky

MZ 2018j – jarní termín

 • termíny maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/
 • seznam literárních děl CJL do 30. 9. 2018
 • stanovení nabídky maturitních předmětů do 30. 9. 2018
 • zpřístupnění témat zkušebních úloh cizího jazyka do 31. 10. 2018
 • zveřejnění témat ústních profilových zkoušek do 31. 10. 2018
 • přihláška žáka k maturitní zkoušce do 3. 12. 2018
 • odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 3. 2019
 • Klasifikační porada - 4. ročníků (4BE) pátek 29. dubna 2019
 •  Datum konání zkoušky  Zkušební předmět  Forma zkoušky
   10. 4. 2019  Český jazyk a literatura  písemná práce
   11. 4. 2019  Anglický jazyk  písemná práce
   2. 5. 2019  Matematika  didaktický test
   2. 5. 2019  Anglický jazyk  didaktický test
   3. 5. 2019  Český jazyk a literatura  didaktický test
   Období  Třída  Datum
   Konzultační hodiny  4BE  9. - 16. 5. 2019
   Praktická maturitní zkouška  4BE  20. 5. 2019
   Studijní volno  4BE  17. - 24. 5. 2019
   Ústní zkoušky  4BE  27. - 30. 5. 2019

  Časový plán zkoušek

  Praktická zkouška MECH 7:00 Horecko 556, Lipník nad Bečvou Org4B.pdf
  Praktická zkouška EPS 7:30 učebna č. 8, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou Org4E.pdf
  Ústní zkouška 7:45 Slavnostní zahájení, učebna č. 8

  MZ 2018p – podzimní termín

  • odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 6. 2019
  • přihláška žáka k maturitní zkoušce část do 25. 6. 2019
   Období  Třída  Datum
   Praktická maturitní zkouška  4BE  . 9. 2019
   Ústní zkoušky  4BE  . 9. 2019

  Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí

  - společné (státní)

  - profilové (školní)

  Společná část maturitní zkoušky

  1. Povinná zkouška z českého jazyka a literatury

  - dílčí ústní zkouška

  - didaktický test

  - písemná práce

  2. Volitelná zkouška

  a) Cizí jazyk (anglický)

  - dílčí ústní zkouška

  - didaktický test

  - písemná práce

  b) Matematika

  - didaktický test

  3. Nepovinná zkouška

  - dle nabídky CERMAT

  Profilová část se zpravidla skládá ze tří částí:

  Je plně v kompetenci ředitele školy. V září ředitel školy stanoví zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu pro jednotlivé obory. Profilová

  1. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

  2. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

  3. praktická zkouška - praktická zkouška

  Platná legislativa

  - Školský zákon č. 561/2004 Sb.

  - Vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel

  Internetové odkazy

  http://www.novamaturita.cz/

  http://www.cermat.cz/