Stravování

budova_DM

SŠE nabízí ve volné kapacitě své školní jídelny veřejnosti možnost odběru obědů, a to buď přímou konzumací ve školní jídelně v Bratrské ulici, odběrem do jídlonosičů jednotlivců nebo v případě většího množství obědů pro jednoho odběratele do termo nádob.

Každý všední den je možno vybrat si ze dvou jídel – viz odkaz na jídelníček.

SŠE nabízí v případě několikadenního pobytu na domově mládeže pro různá školení, kurzy, sportovní soustředění apod. i celodenní stravování přímo v objektu domova mládeže.

Bližší informace podá vedoucí školní jídelny p. Lasíková – tel. 581 772 743 nebo 725 773 209, e-mail: lasikovad@sse-lipniknb.cz.

Bližší informace podá Mgr. Hana Svatoňová – tel. 581 200 935, e-mail: svatonovah@sse-lipniknb.cz