Setkání absolventů

Setkání absolventů 1965

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 měla naše škola v Lipníku nad Bečvou neobyčejnou návštěvu. Přijeli se za námi podívat absolventi ,
z roku 1965. Tehdy to byly tři třídy oboru Mechanik elektronických zařízení a jedna třída nástavbového studia
po maturitní zkoušce, všichni se zaměřením na radiotelevizní techniku. Tehdy naše škola patřila k nejvýznamnějším školám tohoto druhu v Československé republice. Také zde přicházeli žáci jen s velmi dobrými výsledky ze základních škol, a to z celé Moravy , východních Čech a dokonce několik let jsme učili pro střední Slovensko.

Na naší školu ve čtvrtečním dnu přijelo navštívit 23 bývalých žáků. Prohlédli si výuku v dílnách, pak zamířili do nové školy, protože ta „stará“, do které chodili, je na ulici Novosady, kterou jsme opustili už před 6 léty a vrátili zpět městu. Dále šli na internát, který zažili už jen ti, kteří se věnovali televizní technice, a kteří si zde v sále prohlubovali své znalosti v seminářích a kurzech. Následovala prohlídka města a slavnostní oběd v restauraci.

Všem zúčastněným se akce velmi zamlouvala.

SRAZ 1965 SRAZ 1965