Teoretická výuka

Škola má k uskutečnění vzdělávacích programů k dispozici budovu teoretické výuky, budovu praktické výuky, sportovní halu, školní jídelnu a domov mládeže. Všechny budovy jsou v Lipníku nad Bečvou ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Pro teoretickou výuku jsou využívány učebny vybavené moderním školním nábytkem, školní bílou keramickou tabulí (kmenové učebny s pojezdem) a osvětlením splňujícím hygienické požadavky dle platných předpisů a norem.

Kmenové učebny - s kapacitou převážně 32 žákovských míst, vybaveny školní tabulí s pojezdem, dataprojektrorem, některé vybaveny video technikou (BTP, DVD a video)

Jazyková učebna – s kapacitou 24 míst, vybavena digitálním audiovizuálním systémem pro individuální a skupinový poslech, interaktivní tabulí, počítačem s dataprojektorem.

ICT učebny – s kapacitou 20 až 30 pracovních stanic s odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením, dataprojektor.


Laboratoře elektrického měření – s kapacitou 10 nebo 15 pracovišť vybavených speciálními pracovními stoly, počítačovými stanicemi a moderními měřicími přístroji a systémy.

Laboratoř mikropočítačové techniky – s kapacitou 10 až 15 pracovišť vybavených speciálními pracovními stoly, PC stanicemi a programovatelnými systémy.

Sportovní hala – s kapacitou 40 žáků, vybavená sportovním nářadím.

Součástí školních budov je školní počítačová síť, která je tvořena strukturovanou kabeláží. Školní budovy jsou vzájemně propojeny radiovým spojem. Škola má servery použité pro školní agendu, výuku žáků a zálohování. Všechny pracovní stanice jsou připojeny k internetu a vybaveny LCD monitory. Celkový stav vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií splňuje ukazatele Standardu ICT služeb ve škole.