Najdete nás

Školní výuka všech typů studia je organizována v budovách v Lipníku nad Bečvou a v Přerově. Sídlo školy je v Lipníku nad Bečvou v budově teoretické výuky. Budovy v Lipníku nad Bečvou jsou od sebe vzdáleny přibližně 5 minut pěšky, mají dobrou dopravní obslužnost, nachází se zhruba 10 minut od vlakového nádraží, cca 15 minut od autobusového nádraží a centra města.

kmenová učebna

1. Budova teoretické výuky Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

· Ředitelství a sekretariát školy

· Ekonomický úsek

· Kmenové učebny

· Učebny informatiky

· Odborné učebny

odborna učebna

http://www.mapy.cz

2. Budova praktické výuky Lipník nad Bečvou, Na Horecku 556

· Vedení praktické výuky

· Odborné učebny

http://www.mapy.cz

3. Odloučené praktické pracoviště Přerov, Osmek 45

odborna praxe

· Silnoproudé specializované pracoviště.

http://www.mapy.cz

4. Domov mládeže a školní jídelna Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114

· Vedení domova mládeže

· Pokoje pro žáky

· Sál domova mládeže

jidelna

· Školní kuchyně

· Školní jídelna

· Pronajaté prostory

http://www.mapy.cz

5. Sportovní hala Lipník nad Bečvou, Boženy Němcové

telocvicna

http://www.mapy.cz