Kontakty

Ředitelství - Tyršova (581 773 740, 581 771 028)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Ředitelna

22

Ing. Jaroslav Pokrupa

Ředitel školy

pokrupaj@sse-lipniknb.cz

Sekretariát

21

Milena Sotolářová

Sekretářka ředitele

sotolarovam@sse-lipniknb.cz

Teoretická výuka - Tyršova (581 773 740)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Zástupcovna

23

Ing. Petr Obadal

Zástupce ředitele

obadalp@sse-lipniknb.cz

Knihovna

31

Ing. Bohumila Fliedrová

Vyučující EKO

fliedrovab@sse-lipniknb.cz

Správa IT

33

Kabinet VP

36

PaedDr. Eva Křemenková

Výchovná poradkyně, Preventistka školy

kremenkovae@sse-lipniknb.cz

Kabinet

35

Ing. Miroslav Chyška

Předseda PK Elektro

chyskam@sse-lipniknb.cz

Ing. Jan Bortl, PhD.

Vyučující IT

bortlj@sse-lipniknb.cz

Mgr. Stanislav Hanousek

Vyučující TEV

hanouseks@sse-lipniknb.cz

Ing. Milada Figalová

Vyučující IT

figalovam@sse-lipniknb.cz

Kabinet

32

Ing. Ledvinová Hana

Vyučující ANJ

ledvinovah@sse-lipniknb.cz

Ing. Josef Doležel

Vyučující IT

dolezelj@sse-lipniknb.cz

Kabinet

37

RNDr. Ondřej Zezula

Vyučující MAT

zezulao@sse-lipniknb.cz

Ing. Irena Kleinová

Vyučující Elektro

kleinovai@sse-lipniknb.cz

Mgr. Hana Víšková

Předsedkyně PV

viskovah@sse-lipniknb.cz

Mgr. Josef Sztuchlík

Vyučující MAT

sztuchlikj@sse-lipniknb.cz

Ekonomický úsek - Tyršova (581 773 740, Ekonom - 581 200 935, Technik 581 200 697)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Ekonom

25

Mgr. Hana Svatoňová

ekonomka školy

svatonovah@sse-lipniknb.cz

Technik

24

Antonín Kolář

školník

Účetní

27

Věra Valentová

účetní

valentovav@sse-lipniknb.cz

Praktická výuka - Lipník nad Bečvou, Horecko (581 773 747)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Vlastimil Borovička

vedoucí ODV

borovickav@sse-lipniknb.cz

Vladimír Šenk

učitel ODV

senkv@sse-lipniknb.cz

Rudolf Háze

učitel ODV

hazer@sse-lipniknb.cz

Jan Valenta

učitel ODV

valentaj@sse-lipniknb.cz

Domov mládeže - Bratrská (581 771 029)

Vedoucí DM

Martina Rešková

vedoucí DM

reskovam@sse-lipniknb.cz

Karla Linhartová

vychovatelka

linhartovak@sse-lipniknb.cz

Mgr. Josef Sztuchlík

vychovatel

sztuchlikj@sse-lipniknb.cz

Školní jídelna - Bratrská (581 772 743)

Dana Lasiková

vedoucí

lasikovad@sse-lipniknb.cz

Sportovní hala - B. Němcové (602 809 489)

Mgr. Stanislav Hanousek

učitel TEV