Kontakty

Ředitelství - Tyršova (581 773 740, 581 771 028)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Ředitelna

22

Mgr. Michael Tesař

Ředitel školy

tesarm@sse-lipniknb.cz

Sekretariát

21

Milena Sotolářová

Asistentka ředitele

sotolarovam@sse-lipniknb.cz

Teoretická výuka - Tyršova (581 773 740)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Sborovna

23

Ing. Petr Obadal

Zástupce ředitele

obadalp@sse-lipniknb.cz

Knihovna

31

Ing. Bohumila Fliedrová

Učitelka EKO

fliedrovab@sse-lipniknb.cz

Správa IT

33

Kabinet VP

36

PaedDr. Eva Křemenková

Výchovná poradkyně, Preventistka školy, předsedkyně PK společenskovědní

kremenkovae@sse-lipniknb.cz

Kabinet

35

Ing. Miroslav Chyška

Předseda PK Elektro

chyskam@sse-lipniknb.cz

Ing. Jan Bortl, PhD.

Učitel IT

bortlj@sse-lipniknb.cz

Mgr. Stanislav Hanousek

Učitel TEV

hanouseks@sse-lipniknb.cz

Ing. Jaroslav Pokrupa

Učitel Elektro

pokrupaj@sse-lipniknb.cz

Kabinet

32

Ing. Ledvinová Hana

Učitelka ANJ

ledvinovah@sse-lipniknb.cz

Ing. Josef Doležel

Učitel IT

dolezelj@sse-lipniknb.cz

Kabinet

37

RNDr. Ondřej Zezula

Učitel MAT

zezulao@sse-lipniknb.cz

Ing. Irena Kleinová

Učitelka Elektro

kleinovai@sse-lipniknb.cz

Mgr. Hana Víšková

Předsedkyně PK přírodovědní

viskovah@sse-lipniknb.cz

Mgr. Josef Sztuchlík

Učitel MAT

sztuchlikj@sse-lipniknb.cz

Ekonomický úsek - Tyršova (581 773 740, Ekonom - 581 200 935, Účetní - 581 771 028)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Ekonom

25

Mgr. Hana Svatoňová

ekonomka školy

svatonovah@sse-lipniknb.cz

Technik

24

Antonín Kolář

školník

Účetní

27

Bc. Renáta Vaculinová

účetní

vaculinovar@sse-lipniknb.cz

Praktická výuka - Lipník nad Bečvou, Horecko (581 773 747)

Místnost

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Vlastimil Borovička

vedoucí ODV

borovickav@sse-lipniknb.cz

Vladimír Šenk

učitel ODV

senkv@sse-lipniknb.cz

Rudolf Háze

učitel ODV

hazer@sse-lipniknb.cz

Jan Valenta

učitel ODV

valentaj@sse-lipniknb.cz

Domov mládeže - Bratrská (581 771 029)

Vedoucí DM

Martina Rešková

vedoucí DM

reskovam@sse-lipniknb.cz

Karla Linhartová

vychovatelka

linhartovak@sse-lipniknb.cz

Mgr. Josef Sztuchlík

vychovatel

sztuchlikj@sse-lipniknb.cz

Školní jídelna - Bratrská (581 772 743)

Dana Lasiková

vedoucí

lasikovad@sse-lipniknb.cz

Sportovní hala - B. Němcové (602 809 489)

Mgr. Stanislav Hanousek

učitel TEV