EKONOMIKA


Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Učivo je tvořeno tématy, která se týkají tržního hospodářství, podnikání a jeho právního rámce, podnikových činností, marketingu, managementu, finančního hospodaření firmy, daňové soustavy a pracovního a finančního trhu.

Výuka probíhá v učebnách formou frontálního vyučování, dále jsou zařazeny práce žáků ve skupinách (forma skupinového vyučování), v rámci vybraných tématických celků je využívána učebna ICT, kdy jsou při výuce využívány prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby formulovali své myšlenky srozumitelně, používali odbornou terminologii, dokázali zpracovat odborná témata formou referátu a aby dokázali obhajovat své názory a aktivně se účastnili diskusí.

Předmět si klade za cíl rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů pro řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní. Důležitá je také znalost fungování pracovního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků .

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např.


Krotitelé dluhů (finanční gramotnost)
12 odvážných (úspěšní podnikatelé v ČR)
Den D (investice do podnikání)
Nevzdávej to (nezaměstnanost a hledání nového pracovního místa)
Český sen (nákupní chování spotřebitelů, marketing)
Lakomec (mezipředmětové vztahy – Český jazyk a literatura)

Ve výuce byly využívána učebna ICT, pracovní listy z internetového portálu www.dosvetaprace.cz a další internetové stránky.

ODBORNÁ EXKURZE NA ÚŘAD PRÁCE V PŘEROVĚ

V rámci výuky ve 4.ročníku se studenti účastní odborné exkurze na Úřad práce v Přerově , kde v informačním a poradenském středisku absolvují přednášku o problematice trhu práce, o nezaměstnanosti a o aktuální situaci na trhu práce v našem regionu. Teoretická část je pak doplněna názorným videopořadem o prvních krocích našich studentů na pracovní trh (přijímací pohovor, výběrové řízení, vhodné oblečení a chování). Studenti zde obdrží také informační materiály (např. vzor strukturovaného životopisu). Závěrečná část exkurze je věnována diskuzi a dotazům studentů.

Literatura využívaná při výuce EKONOMIKY:

Kolektiv autorů: Odmaturuje ze společenských věd
Nakladatelství Didaktis Brno

Ing.Jaroslav Zlámal Ph.D., Ing. Zdeněk Mendl:
Ekonomie nejen k maturitě
Nakladatelství Computer Media

Ing. Petr Klínský, Ing. Otto Munch, Ing. Danuše Chromá:
Ekonomika Ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ
Nakladatelství Eduko, Praha

Ing. Jena Švarcová:
Ekonomie – stručný přehled
Nakladatelství CEED, Zlín

Jiří Strádal, Helena Úlovcová: Úvod do světa práce Nakladatelství Fragment, Praha

Lenka Vichnarová, Jitka Havlová, Libor Hůla: Hledám, hledáš, hledáme práci Nakladatelství Scientia, Praha

Hospodářské noviny Ročenka Hospodářských novin Časopis Ekonom Časopis Moderní řízení Časopis Psychologie dnes Denní tisk Regionální tisk Internet

Základní právní normy:

Obchodní zákoník
Zákoník práce
Živnostenský zákon
Zákon o účetnictví
Zákon o daních z příjmů
Zákon o dani z přidané hodnoty
Zákon o spotřebních daních
Zákon o dani z nemovitostí
Zákon o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí
Zákon o silniční dani
Daňový řád

Zajímavé internetové adresy:

www.finance.cz
www.idnes.cz
www.czso.cz
www.cnb.cz
www.mpo.cz
www.justice.cz
www.patria.cz
www.penize.cz
www.ihned.cz
www.mesec.cz
www.mfcr.cz
www.euroskop.cz

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů

Krotitelé dluhů (finanční gramotnost)

12 odvážných (úspěšní podnikatelé v ČR)

Den D (investice do podnikání)

Nevzdávej to (nezaměstnanost a hledání nového pracovního místa)

Český sen (nákupní chování spotřebitelů, marketing)

Lakomec (mezipředmětové vztahy Český jazyk a literatura)

O pořadu "Krotitelé dluhů"

Pořad Krotitelé dluhů reaguje na stále rozšířenější jev naší současnosti – zadlužování osob a domácností. Život na dluh s sebou ovšem nese i značná rizika, která si často uvědomíme až ve chvíli, kdy nám „teče do bot“. Co na začátku vypadá jako snadné, se po určitém čase může stát neřešitelné. V tuto chvíli se na scéně objevují naši Krotitelé dluhů, kteří nám ukáží, kde děláme často zbytečné chyby. A když už se chyba stala, hledají cestu, jak z toho ven a s co nejmenšími ztrátami. Autentické rodiny, autentické problémy, autentická řešení.

Aby se autoři pořadu vyhnuli neosobnímu tónu a nezahltili pozornost diváků přívalem nestravitelných informací, sledují osudy lidí, kteří se dostali do finanční tísně. Potíže aktéra příběhu pak přímo před kamerou řeší tým finančních poradců. Divák může sledovat, jestli se expertům podaří zvrátit jeho neradostnou ekonomickou situaci. Některé díly končí happy-endem, jiné tragicky. Z každého si však divák může vzít ponaučení i pro své rodinné peníze.

„Peníze jsou abstraktní a pro obrazové médium neuchopitelné. Podstata pořadu proto musí být jinde než v číslech, tabulkách a grafech,“ říká producent Vojtěch Frič. „Proto jsme vyvinuli formát, který kombinuje klasickou publicistiku, docusoap s prvky reality show. V Krotitelích dluhů vystupují reální poradci, reální lidé a tudíž opravdové příběhy.“

O pořadu "Den D"

Téměř 100 odvážných a ambiciózních podnikatelů, vynálezců a autorů revolučních myšlenek předstoupilo před půl rokem před pětici investorů a pokusilo se získat jejich soukromé peníze na realizaci svých plánů. Jak se daří těm, kteří uspěli? A co dělají ti, kteří investory nepřesvědčili, ale zaujali diváky?

Kdo svůj úspěch zúročil a kdo ho zahodil? Kdo se poučil z chyb a přes odmítnutí investorů dnes úspěšně podniká? A jak se na své účinkování v pořadu dívají sami investoři? Speciální díl „Dne D“ s podtitulem „Půl roku“ poté přináší odpovědi právě na tyto otázky.

Náplasti s aktivním uhlíkem

Náplasti Bauer Bandage, které rychle zastavují krvácení, zaujaly v první řadě Dne D Danu Bérovou natolik, že do nich investovala 300 000 korun. Spolupráce s distribuční firmou Karla Chromého se naplno rozběhla a náplasti se dostávají úspěšně do povědomí lékařů i pacientů v celé České republice.

Výroba modelů formulí 1

Martin Březný s manželkou žádali po investorech milion a půl korun na výrobu detailních modelů vozů formule 1. I přes nabídky celou částku nezískali a z Doupěte odešli s prázdnou. To je však nezastavilo a dnes s modely úspěšně pronikají do celého světa – do Japonska, Německa či Anglie.

Surf Camp

Jiří Matějíček si ve studiu vytrpěl své. Ostrá kritika Matějíčkovy vize chodu cestovní agentury od Tomia Okamury odradila ostatní investory a byznys tak ve studiu nevyšel. Později však vyšlo najevo, že šlo o pouhé nedorozumění a Dana Bérová, sama vášnivá milovnice surfování, do mladého a energického podnikatele zainvestovala. Camp si v létě odbyl premiéru a přípravy na další sezonu jsou v plném proudu.

Zvysoka

Pan Zajonc přišel vyjednávat o investici 500 000 korun na rozjezd své firmy Zvysoka. Teleskopické zařízení, jež je schopno do výšky vyzvednout nejrůznější snímací techniku, budilo od počátku mezi investory zájem a pan Zajonc tak neměl nouzi o nabídky. Po dlouhém vyjednávání si nakonec vybral Ivana Pilného, který přislíbil i další pomoc. V současnosti má pan Zajonc za sebou například focení Valdštejnských zahrad pro Senát a fotí mj. i v Rakousku a na Slovensku.

Kaskadérské exhibice

Jeden z nejvýraznějších projektů první řady Dne D si získal hned tři investory – Danu Bérovou, Ondřeje Bartoše a Ivana Pilného. Kaskadéři nelenili a s investicí 300 000 se vrhli s vervou do příprav akcí a vystoupení. Prvním velkým výsledkem práce kaskadérského týmu Agilitas Jiřího Hrbáčka byla efektní show na zámku v Dolních Kounicích letos v září. Akce se podle slov Jiřího Hrbáčka vydařila nad očekávání a na rok 2010 chystá sérii ještě větších a bombastičtějších představení.

Nazouvák a vyzouvák ponožek

Nazouvák a vyzouvák pana Kučery zpočátku vypadal jako kuriozita, brzy se však ukázal jako praktický nápad. Pan Kučera ale nebyl moc dobrý obchodník a investory nepřesvědčil, že by jim peníze dokázal v dohledné době vrátit. Ohlas na jeho produkt byl nicméně ohromný, o nazouváku dnes vědí i třeba v Anglii, Švýcarsku nebo Německu. Pan Kučera navíc není z ranku těch, kdo by jen seděl doma a užíval si svých pět minut slávy – mimo podnikání působí i jako tenisový trenér, trenér v posilovně a v neposlední řadě pěstuje i bioprodukty. O budoucnosti má jasno – chce stále především pomáhat lidem kolem sebe.

ODBORNÁ EXKURZE NA ÚŘAD PRÁCE V PŘEROVĚ

V rámci výuky ekonomiky ve 4.ročníku se studenti účastní odborné exkurze na Úřad práce v Přerově, Žerotínovo náměstí 168/21, kde v informačním a poradenském středisku absolvují přednášku o problematice trhu práce, o nezaměstnanosti a o aktuální situaci na trhu práce v našem regionu. Teoretická část je pak doplněna názorným videopořadem o prvních krocích našich absolventů na pracovní trh (přijímací pohovor, výběrové řízení, vhodné oblečení a chování). Studenti zde obdrží také důležité informační materiály (např. vzor strukturovaného životopisu, motivační dopis). Závěrečná část exkurze je věnována diskuzi a dotazům studentů.