Český jazyk a literatura

Předmět je povinnou součástí maturitní zkoušky. Ta má tři části – ústní (literatura, založeno na vlastní četbě žáka), písemný didaktický test (pravopis, porozumění textu), slohová práce.

Pojetí předmětu a jeho využití

Hodnocení výsledků vzdělávání

V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném.
V projevu písemném je hodnocena i pravopisná správnost. Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního a písemného zkoušení.
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a školním (klasifikačním) řádem školy. Žáci se specifickými poruchami učení jsou zohledňováni.

Pravidelné akce v předmětu Český jazyk a literatura:

- Exkurze do Městské knihovny se žáky 1. Ročníků

- Návštěva divadelních představení – Olomouc, Zlín

- Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Užitečné odkazy:

http://iphone.pravidla.cz

http://www.nechybujte.cz

stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz - teorie-literatury

Důležité informace lze získat nejen na těchto odkazech, ale i ve školní knihovně, která disponuje cca 4 200 svazky titulů, zejména umělecké literatury.

Výpůjční doba školní knihovny: dle domluvy

Seznam titulů knih k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Světová a česká literatura do konce 19. století

Eurípides

Médeia

William Shakespeare

Hamlet

Molière

Lakomec

Victor Hugo

Chrám Matky Boží v Paříži

Honoré de Balzac

Otec Goriot

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Revizor

Charles Dickens

Oliver Twist

Edgar Allan Poe

Jáma a kyvadlo

Alexandre Dumas

Hrabě Monte Christo

Robert Louis Stevenson

Podivný příběh dr. Jekylla a pana Hyda

Oscar Wilde

Obraz Doriana Graye

Charles Baudelaire

Květy zla

Karel Hynek Mácha

Máj

Josef Kajetán Tyl

Strakonický dudák

Karel Havlíček Borovský

Tyrolské elegie

Karel Jaromír Erben

Kytice

Božena Němcová

Babička

Jan Neruda

Povídky malostranské

Jaroslav Vrchlický

Noc na Karlštejně

Svatopluk Čech

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

A. a V. Mrštíkové

Maryša

František Gellner

Po nás ať přijde potopa

Viktor Dyk

Krysař

Herman Melville

Bílá velryba

George Bernard Shaw

Pygmalion

Světová literatura 20. a 21. století

Franz Kafka

Proměna

Ernest Hemingway

Stařec a moře

Erich Maria Remarque

Na západní frontě klid

Guillaume Apollinaire

Alkoholy (Pásmo)

Romain Rolland

Petr a Lucie

Vladimir Nabokov

Lolita

Albert Camus

Cizinec

Antoine de Saint-Exupéry

Malý princ

Alberto Moravia

Horalka

Samuel Beckett

Čekání na Godota

Anthony Burgess

Mechanický pomeranč

Robert Merle

Smrt je mým řemeslem

Joseph Heller

Hlava XXII

Dan Brown

Šifra Mistra Leonarda

William Styron

Sophiina volba

Umberto Eco

Jméno růže

Česká literatura 20. a 21. století

Viktor Dyk

Krysař

Petr Bezruč

Slezské písně

Fráňa Šrámek

Splav

Ivan Olbracht

Nikola Šuhaj loupežník

Karel Čapek

RUR

Vladislav Vančura

Rozmarné léto

Jiří Wolker

Těžká hodina

Jaroslav Hašek

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Vítězslav Nezval

Edison

Karel Poláček

Bylo nás pět

František Hrubín

Romance pro křídlovku

Zdeněk Jirotka

Saturnin

Jaroslav Seifert

Maminka

Jaroslav Havlíček

Petrolejové lampy

Ladislav Fuks

Spalovač mrtvol

Václav Havel

Audience

Ota Pavel

Smrt krásných srnců

Milan Kundera

Žert

Bohumil Hrabal

Ostře sledované vlaky

Karel Kryl

Kníška

Pavel Kohout

Katyně

Michal Viewegh

Báječná léta pod psa

Květa Legátová

Želary

Osnova ke zpracování literárních děl:

- Základní informace o autorovi díla, zařadit dílo do literárněhistorického kontextu

- Charakteristika díla, téma, stručný děj

- Charakteristika jazykových a uměleckých prostředků díla

- Formální stránka díla

- Další nterpretace díla (film, komiks,….)

Žák vybírá ze světové a české literatury do konce 19. století minimálně 4 tituly.

Žák vybírá ze světové literatury 20. a 21. století minimálně 4 tituly.

Žák vybírá z české literatury 20. a 21. století nejméně 5 titulů.

Minimálně jedním dílem musí být v žákově seznamu zastoupena próza, poezie a drama.