VŠEOBECNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Fyzika
Ekonomika
Chemie a ekologie
Písemná a elektronická komunikace