STUDIJNÍ OBORY - čtyřleté ukončené maturitní zkouškou


 Kód oboru  Obor vzdělávání
 18-20-M/01  Informační technologie - aplikace osobních počítačů
 26-41-M/01  Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy
 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik - slaboproudá a silnoproudá zařízení
   
   Učební plány oborů

UČEBNÍ OBOR - tříletý ukončený závěrečnou zkouškou


 Kód oboru  Obor vzdělávání
 26-51-H/01  Elektrikář - slaboproudá a silnoproudá zařízení
   
   Učební plán oboru