Přijímací řízení

1. termín: 12. 4. 2019        2. termín: 15. 4. 2019

1. kolo přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

 Datum zveřejnění  Obor  Výsledky
 23. 4. 2019  Učební - 3letý obor  ELK 3letý.pdf
 29. 4. 2019  Studijní - 4leté obory  MSSZ_EPS_INF.pdf

Kritéria přijímacího řízení

4leté studijní obory     Kritéria 4letý.pdf
3letý učební obor        Kriteria 3letý.pdf

2. kolo přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení.pdf
Kritéria přijímacího řízení.pdf

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

 Datum zveřejnění  Obory  Výsledky
 23. 5. 2019  Studijní - 4leté obory  Vysledky.pdf

3. kolo přijímacího řízení

Přijímáme přihlášky do 3. kola.
Informace k přijímacímu řízení.pdf

Přihlášky ke studiu

Jsou k dispozici na serveru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Často kladené otázky

Často kladené otázky k výuce ve škole.pdf
Často kladené otázky k přijímacímu řízení.pdf
Často kladené otázky "stipendia".pdf