Přijímací řízení

1. termín: 14. 4. 2020        2. termín: 15. 4. 2020

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

4leté studijní obory     Kritéria 4letý.pdf
3letý učební obor        Kriteria 3letý.pdf

Přihlášky ke studiu

server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Lékařský posudek - formulář
Lékařská způsobilost oboru Elektrikář - požadavky

Nabídka přípravných kurzů k přijímacímu řízení do maturitních oborů v roce 2020 - 2021

Střední škola elektrotechnická v Lipníku nad Bečvou nabízí žákům devátých tříd základních škol a uchazečům kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury v těchto termínech:
středa  11. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  18. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  25. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod

Obsah:
    - Testy z českého jazyka a matematiky
    - Rozbor testových úloh
    - Opakování problematického učiva

Přípravný kurz je zdarma a koná se v učebnách Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, Tyršova 781.
Přihláška: Nabídka přípravných kurzů
Přihlášky zasílejte na email: sse@sse-lipniknb.cz


Často kladené otázky

K přijímacímu řízení - Otázky.pdf
K výuce ve škole - Otázky.pdf
Ke stipendiu - Otázky.pdf
K vyhlášce 50/1978 Sb - Otázky.pdf