Přijímací řízení

1. termín: 14. 4. 2020        2. termín: 15. 4. 2020

Nabídka přípravných kurzů k přijímacímu řízení do maturitních oborů v roce 2019 - 2020

Střední škola elektrotechnická v Lipníku nad Bečvou nabízí žákům devátých tříd základních škol a uchazečům kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury v těchto termínech:
středa  11. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  18. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  25. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod

Obsah:
    - Testy z českého jazyka a matematiky
    - Rozbor testových úloh
    - Opakování problematického učiva

Přípravný kurz je zdarma a koná se v učebnách Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, Tyršova 781.

Přihlášky ke studiu

Jsou k dispozici na serveru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Často kladené otázky

Často kladené otázky k výuce ve škole.pdf
Často kladené otázky k přijímacímu řízení.pdf
Často kladené otázky "stipendia".pdf