Dny otevřených dveří ve školním roce 2019 - 2020

DOD v Lipníku nad Bečvou

 Sobota  7. prosince 2019  8:00 - 12:00
 Pátek  7. února 2020  13:00 - 17:00
 Sobota  8. února 2020  8:00 - 12:00

Zážitkový den v Přerově (Polygon v areálu SŠ zemědělské, Osmek)

 Sobota  30. listopadu 2019  8:00 - 12:00
 Sobota  15. února 2020  8:00 - 12:00
Dny otevřených dveří organizujeme pro vás, abyste se osobně seznámili s prostředím a atmosférou školy.

Prohlídku školy a osobní návštěvu si můžete domluvit individuálně mimo uvedené dny na telefonním čísle školy 581773740.
acrobat.pngPropagační leták SŠE 2019.pdf
acrobat.pngPrůvodce dnem otevřených dveří.pdf
acrobat.pngZážitkový den otevřených dveří na přerovském polygonu.pdf
acrobat.pngZážitkový den otevřených dveří na přerovském polygonu (barevný).pdf

Prezentace školy na veřejnosti

Máte-li zájem navštívit školu nebo naši prezentaci v rámci přehlídky středních škol, můžete tak učinit v následujících dnech:

24. 9. 2019
Burza práce a vzdělávání Přerov
15. 10. 2019
Burza práce a vzdělávání Prostějov
15. 10. 2019
Přehlídka středních škol Holešov
22. 10. 2019
Burza práce a vzdělávání Olomouc
22. - 23. 10. 2019
Gemma Nový Jičín
7. 11. 2019
Burza škol Hranice
13. 11. 2019
Scholaris Prostějov
20. 11. 2019
Scholaris Přerov
27. - 28. 11. 2019
Scholaris Olomouc

Nabídka přípravných kurzů k přijímacímu řízení do maturitních oborů v roce 2020 - 2021

Střední škola elektrotechnická v Lipníku nad Bečvou nabízí žákům devátých tříd základních škol a uchazečům kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury v těchto termínech:
středa  11. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  18. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  25. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod

Obsah:
    - Testy z českého jazyka a matematiky
    - Rozbor testových úloh
    - Opakování problematického učiva

Přípravný kurz je zdarma a koná se v učebnách Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, Tyršova 781.
Přihláška: Nabídka přípravných kurzů
Přihlášky zasílejte na email: sse@sse-lipniknb.cz


Organizace dne otevřených dveří

Během dnů otevřených dveří si můžete prohlédnout prostory školních budov, školní vybavení, didaktické pomůcky a podiskutovat s pedagogickými pracovníky o vyučovaných oborech, předmětech a pojetí výuky. Můžete se podívat na ukázky prací žáků, učebnice, sešity, přípravy a odborná pracoviště.

Při vstupu do budovy získáte základní informace a průvodce (žák vyššího ročníku nebo pedagogický pracovník) vás provede po škole a odpoví vám na vaše dotazy.

Prohlédnout si můžete

- budovu teoretické výuky Lipník nad Bečvou, Tyršova 781.

- budovu praktické výuky Lipník nad Bečvou, Na Horecku 556.

- domov mládeže a školní jídelnu Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114.