AKTUALITY

Návštěva tepelné elektrárny v Dětmarovicích

      Ve středu 13.11. 2019 se třídy 2B, 2E a 2C společně s učiteli školy zúčastnily exkurze do tepelné elektrárny v Dětmarovicích.

      Po příjezdu do tepelné elektrárny jsme byli seznámeni se základními informacemi a fungováním tepelné elektrárny u zmenšeného modelu celého areálu. Nadále jsme byli poučeni o bezpečnosti během pobytu v celém areálu. Naše první cesta nás zavedla do kotelny, kde se nacházely kotle s mlecím zařízením. Pokračovali jsme na střechu kotelny, kde byly umístěny výfuky pojišťovacích ventilů z kotlů. Budova je vysoká 62 metrů a ze střechy obvykle bývá pěkný výhled, avšak počasí nám nepřálo a hustá mlha zakrývala pohled i na blízké objekty. V další části prohlídky jsme se přemístili o patro níž a vstoupili do strojovny, kde jsme si prohlédli turbogenerátory. Zde se přeměňuje tepelná energie páry na energii mechanickou a mechanická energie na energii elektrickou. Naše poslední zastávka byla v řídící místnosti, kde zaměstnanci elektrárny kontrolují, zdali provoz elektrárny probíhá v pořádku.

Exkurze se nám moc líbila a všichni si ji moc užili.

Ondřej Petruška, žák třídy 2E

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Oblastní kolo v pišqworkách

      Oblastní kolo v soutěži PIŠKWORKY pro regiony Hranicka a Lipnicka se koná na SŠE Lipník nad Bečvou. Tento ročník proběhl dne 8. listopadu. Bojovaly v něm proti sobě pětičlenné týmy, které postoupily ze školních kol v této známé hře s kolečky a křížky a tyto týmy reprezentovaly střední odborné školy, gymnázia i základní školy v Hranicích a Lipníku.

      Každá z přihlášených škol mohla poslat až dva týmy, přičemž naše škola využila možnosti tří družstev pro pořádající školu. Turnaj proběhl pod taktovkou Davida Vávry – krajského koordinátora sdružení Cyber Games, jež je pořadatelem soutěže. Pomocníky mu byli naši vyškolení žáci Dominik Hýža a Vojtěch Humplík. Celé klání se odehrávalo v bojovném duchu, nicméně v přátelské a veselé atmosféře.

Ze zúčastněných 11 týmů nakonec byli nejúspěšnější:
1. místo – Třetí křížová výprava – Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 – s postupem do krajského kola
2. místo – CéHá4 – Střední průmyslová škola Hranice
3. místo – Nic – Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
4. místo – ZULUL – Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

Žákům vítězných družstev blahopřejeme a těšíme se na setkání a napínavé utkání opět za rok!

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Soutěž budoucích informatiků a elektrikářů na SŠE Lipník nad Bečvou

            Dne 25. října se konaly dvě spojené soutěže pro žáky základních škol na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou. První z nich byl sedmý ročník soutěže Objev v sobě ajťáka, tou druhou Objev v sobě elektrikáře, která vstoupila do šestého ročníku.

            Soutěží se zúčastnily školy jak z Lipníka nad Bečvou, tak i další z bývalého přerovského okresu, konkrétně (v abecedním pořadí) ZŠ JAK Předmostí, Přerov, ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osek nad Bečvou, ZŠ Pavlovice, ZŠ Trávník, Přerov, ZŠ Velká Dlážka, Přerov. Soutěže se zúčastnil také zástupce FZŠ Rožňavská, Olomouc. Mezi elektrikáři soutěžily i dvě dívky, což může souviset se skutečností, že elektrotechnika už dávno není jen doménou mužů.

            Soutěž Objev v sobě ajťáka se konala v budově školy na Tyršově ulici. Soutěžící v první části prokázali své znalosti v oblasti informatiky, operačních systémů, programování a počítačových sítí. Směli přitom využívat internetové zdroje. V druhé části soutěžili v tematice hardware a síťových prvků. Po soutěži si mohli vyzkoušet základy programování robotického vozidla, a to pod vedením žáků školy.

            Pak přišlo na řadu slavnostní vyhodnocení výsledků. V kategorii osmých tříd si třetí místo vybojoval Lukáš Ohlídal (ZŠ Osek nad Bečvou), stříbrný kov si odnesl Matěj Hanusík (rovněž ZŠ Osek nad Bečvou) a vítězem kategorie se stal Alex Steigerwald (ZŠ Velká Dlážka, Přerov). V kategorii devátých tříd si vavříny odnesli na třetím místě Tomáš Metelka (ZŠ Trávník, Přerov), na druhém jeho spolužák Daniel Drtil (rovněž ZŠ Trávník, Přerov) a vítězem kategorie se stal Kristián Kraus (FZŠ Rožňavská, Olomouc).

            Soutěž Objev v sobě elektrikáře se konala v budově dílen Na Horecku. Účastníci tedy nejen soutěžili, ale také poznali zařízení učeben, v nichž probíhá odborný výcvik budoucích elektrikářů a mechaniků elektrotechniků. Soutěž byla společná pro osmou a devátou třídu. Byla rozdělena do tří částí, které probíhaly na třech speciálních pracovištích. Soutěžící zde tvarovali vodiče, zapojovali přepínače a světla na montážních panelech, vyzkoušeli si pájení desky plošného spoje blikače, zabývali se tedy činnostmi elektrikáře silnoproudu i slaboproudu.

            Soutěžní úkoly skončily a po pauze, během níž učitelé odborného výcviku vyhodnotili práce soutěžících a určili pořadí, všichni žáci napjatě očekávali oznámení výsledků. Na třetím místě se umístil Martin Padalík (ZŠ Pavlovice). Druhé místo si vybojoval Adam Jemelka (ZŠ Velká Dlážka, Přerov). Vítězem šestého ročníku mladých elektrikářů se stal Šimon Jurečka (ZŠ JAK Předmostí, Přerov). V soutěži družstev získala třetí místo ZŠ Trávník, Přerov, druhé ZŠ JAK Předmostí, Přerov a zvítězila ZŠ Velká Dlážka, Přerov.

            Všichni účastníci obou soutěží dostali letáky, které informují o škole a jejích čtyř studijních a učebních oborech. A to nebylo všechno. Záštitu nad soutěžemi převzaly partnerské společnosti MSEM, Schaefer, Mubea, Bircher, Pegatron a Precheza a ty zajistily hodnotné věcné dary jak pro vítěze, tak pro všechny zúčastněné. Žáci obdrželi rovněž pozvánku na další akci pro zájemce o profesi elektrikáře, elektrotechnika a informatika, která se bude konat poslední den v listopadu na přerovském polygonu na Osmeku.

            Zástupci školy poděkovali žákům, jejich pedagogům i rodičům za skvělý soutěžní den v Lipníku and Bečvou a popřáli jim šťastný návrat domů. Na závěr poděkujme učitelům IT v čele se zástupcem ředitele Ing. Obadalem za organizaci soutěže Objev v sobě ajťáka a učitelům odborného výcviku v čele s panem Vlastimilem Borovičkou za organizaci soutěže Objev v sobě elektrikáře. Precizní příprava obou soutěží přinesla své ovoce v podobě kladné reakce řady žáků základních škol.

Mgr. Michael Tesař
Ředitel školy

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.5 Obr.6Pozvánka na 6. ročník soutěže "Objev v sobě elektrikáře“

   Zveme žáky základních škol na soutěž "Elektrikář"
   Termín konání: Pátek 25. října 2019
   Prezence: 8:30 hod, soutěž 9:00 - 11:00 hod
   Vyhodnocení: 11:00 - 12:00 hod, vyhlášení výsledků do 12:30 hod

Charakteristika soutěže:

- Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol – je jen jedna společná kategorie
- Počet získaných bodů a čas na vypracování budou kritéria pro hodnocení a stanovení pořadí
- Účastníci obdrží diplom a první tři dostanou věcné ceny
- Každá škola může nominovat max. 2 soutěžící
- Každý soutěžící dostane po soutěži malé občerstvení.

Soutěžící budou:

 • prokazovat praktickou zručnost při práci s vodiči, spojování vodičů
 • realizovat jednoduchá zapojení elektrického obvodu
 • používat materiály a nářadí pořádající školy
 • pracovat samostatně

 • Uzávěrka přihlášek do 12:00 hod. 21. října 2019 přihlášky zasílejte na email tesarm@sse-lipniknb.cz
  Bližší informace na telefonním čísle: 581 773 740

  Pozn.: Počet soutěžících je omezen organizačními možnostmi školy.
  Škola si vyhrazuje právo uzavřít příjem přihlášek, jakmile počet soutěžících škol dosáhne maxima.

  Elektrikář 2019 - pozvánka.pdf
  Přihláška do soutěže.doc

  Ceny pro soutěžící a účastníky soutěže poskytly spolupracující firmy.


  Pozvánka na 7. ročník soutěže "Objev v sobě Ajťáka“

  Zveme žáky základních škol na soutěž Objev v sobě „Ajťáka“
  Místo konání: Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
  Termín: Pátek 25. října 2019

  Předpokládaný časový harmonogram:
     od 8:30 Prezence
     9:00 - 10:30 Soutěž
     10:30 - 11:00 Vyhodnocení
     11:30 Vyhlášení výsledků

  Charakteristika soutěže:

  - Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol
  - Soutěž je rozdělena do 2 kategorií - 1.(8. třída), 2. (9. třída)
  - Soutěžící budou prokazovat znalosti ve výpočetní technice a schopnosti nalézt požadované informace na Internetu
  - Soutěžící budou používat software školy, internetové zdroje a musí pracovat samostatně
  - Časový limit soutěže 2 x 45 minut
  - Počet získaných bodů a čas na zpracování budou kritéria pro hodnocení a stanovení pořadí
  - Účastníci obdrží diplom a první tři dostanou věcné ceny od sponzora
  - Každá škola může nominovat do každé kategorie maximálně dva soutěžící
  - Každý soutěžící dostane po soutěži malé občerstvení.

  Uzávěrka přihlášek do 12:00 hod. 21. října 2019 přihlášky zasílejte na email tesarm@sse-lipniknb.cz
  Bližší informace na telefonním čísle: 581 773 740

  Pozn.: Počet soutěžících je omezen organizačními možnostmi školy.
  Škola si vyhrazuje právo uzavřít příjem přihlášek, jakmile počet soutěžících škol dosáhne maxima.

  Ajťák 2019 - pozvánka.pdf
  Přihláška do soutěže.doc

  Ceny pro soutěžící a účastníky soutěže poskytly spolupracující firmy.


  Zážitkový den ve firmách v Hranicích

         V úterý 15. října 2019 se v Hranicích konal tradiční zážitkový den, který pořádaly firmy SSI - SCHÄFER a BIRCHER. Zážitkového dne se zúčastnila třída 2.B a 2.E.

         Studenti se dozvěděli o historii a současnosti firem. Dozvěděli se také, jaké jsou možnosti odborné praxe, brigád a podmínky pro získání firemního stipendia. Po úvodních prezentacích si studenti v Schäferu zkusili zapojit vodiče do rozvodných krabic na čas a přesnost, v Bircheru jízdu s paletovým vozíkem. Den byl zakončen prohlídkou výrobních hal a pracovních míst zaměstnanců.

         Zážitkový den se vydařil a studenti si ho moc užili.

  Matyáš Holík, třída 2.B

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Energie budoucnosti lidstva

         Dne 27. 9. 2019 se uskutečnila přednáška pro 2. a 3. ročníky oboru mechanik elektrotechnik a elektrikář. Přednáška se zaměřovala na řešení problému s růstem obyvatel a tím i růstem odběrů el. energie. Dozvěděli jsme se, jaké zdroje energie se u nás v současné době používají a jaké by byly nejekonomičtější v případě potřeby více energie, jelikož uhlí i ropa jsou vyčerpatelnými zdroji.

         Přednáška byla velice dobře zpracovaná, přednášející ji obohatili krátkým filmem a soutěžemi, za které jsme mohli vyhrát úžasné odznáčky a gumy. Dokonce jsme si ukázali vzorek uranové rudy, kterou jsme měřili dozimetrem. Přednáška byla velice zajímavá, rozhodně bych ji doporučil i pro ostatní ročníky těchto oborů.

  Jiří Lukáš, Vojtěch Krejčiřík, žáci SŠE

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Naši žáci se i letos zúčastnili Distribuční maturity

         Ve dnech 25.9. – 27. 9. se Jan Sehnálek ze 4.BF a Martin Závora ze 3.BEF zúčastnili dalšího ročníku Distribuční maturity pořádané Skupinou ČEZ.

         Akce se konala v Ostravě a zúčastnili se jí žáci z partnerských škol Skupiny ČEZ. Byly to tři dny plné přednášek na různá témata, besed a v neposlední řadě i exkurzí.

         První den žáci měli zajímavé přednášky na téma BOZP a distribuci elektrické energie. Po obědě následovala ukázka a povídání o poruchách a práci pod napětím (PPN). Poté žáci odjeli do nošovické rozvodny Skupiny ČEZ. Žáci chodili mezi jednotlivými částmi vnitřní rozvodny a navštívili i jednu venkovní.

         Druhý den si pořadatelé přichystali rozmanité přednášky a exkurze na téma výrobny, elektrické stanice, diagnostiky a nakonec měření CS, tedy měření přímých a průběžných měření u elektroměrů. Byl to asi nejsilnější zážitek pro účastníky za celé tři dny. Žáci se dostali do areálu, kde jim organizátoři představili nejmodernější vůz, který napravuje poruchy v podzemí, na vlastní oči pozorovali práci s termokamerami, testování zkoušeček 22kV a chemické kontroly oleje transformátorů. Jak už bylo řečeno, tato exkurze se žákům velmi líbila.

         Poslední den byl zaměřen na diskuzi o pracovních příležitostech, stipendiích. Nakonec žáci dostali závěrečný test, který se týkal poznatků dosažených během celé třídenní akce a který zjišťoval, kteří žáci z partnerské školy si titul Král Distribuční maturity nejvíc zaslouží. Žáci naší školy to letos nebyli, ale to nevadí. Důležité je, že jsme se dozvěděli něco nového, poznali práci zaměstnanců Skupiny ČEZ a v neposlední řadě jsme byli osloveni s nabídkou budoucí spolupráce, stipendií a pracovních míst.

  Jan Sehnálek, žák 4.BF

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Konference Smart region v Olomouci

         Dne 19. září 2019 se v Bea Centru Olomouc uskutečnila konference Smart region. Mezi pozvanými posluchači nechyběli ani zástupci naší školy. Konference se skládala ze tří tematických panelů. První se věnoval Průmyslu 4.0. Mezi přednášejícími zazněly zkušenosti ze zavádění plně automatizovaných výrobních linek, kdy celou linku ovládá jeden operatér. Manažeři významných průmyslových společností se shodovali v názoru, že je a nadále bude stoupat poptávka po kvalifikovaných lidech.

         Druhý tematický panel se týkal „Chytrého regionu“ – Smart region. Zajímavé byly zkušenosti se zaváděním smart city v Ostravě, ale i prvků „chytrého venkova“ v některých našich nebo zahraničních vesnicích. Třetí panel se věnoval digitálním technickým mapám. Zajímavé bylo vysvětlení možností vyspělých technologií např. v tvorbě map.

         Co říci na závěr? Poučné byly nejenom příspěvky jednotlivých řečníků, ale i následné diskuze, do nichž se zapojili někteří posluchači.

  Mgr. Michael Tesař

  Obr.1 Obr.2
  Adaptační pobyt

        Jako každý rok, tak i letos, byl pro žáky 1. ročníků zorganizován adaptační kurz. Ten letošní se konal v malebném prostředí Beskyd - na Horní Bečvě, od středy 4. 9. 2019 do pátku 6. 9. 2019. Počasí nám přálo, takže nic nebránilo čtvrtečnímu pěšímu výletu na Čarták. Po návratu jsme doplnili energii u vydatné večeře, které se kromě pedagogů zúčastnil i náš nový pan ředitel – Mgr. Tesař. A nepřijel s prázdnou. Každý z nás - žáků - obdržel výborného nanuka. Děkujeme.

        Celý kurz proběhl v kamarádském duchu, bez zdravotních, organizačních nebo kázeňských problémů. Budeme se těšit na další společné akce.

  Žáci prvních ročníků

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.2 Obr.3
  Zahájení školního roku

        V pondělí 2. září 2019 proběhlo v sále domova mládeže zahájení školního roku 2019 - 2020. Ředitel školy Mgr. Michael Tesař přivítal žáky prvního ročníku a jejich rodiče v Střední škole elektrotechnické Lipník nad Bečvou, byli představeni třídní učitelé Ing. Kleinová, Ing. Doležel a RNDr. Zezula.

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.3  Školní rok 2018- 2019


  Exkurze do firmy LEAR Corporation Hranice

        Dne 26.6.2019 se naše celá třída 1.C zúčastnila exkurze do firmy Lear Hranice. Firma se zabývá výrobou kovových konstrukcí autosedaček pro více značek automobilek. Po vstupu do závodu jsme prošli recepcí, pak jsme se dostali do zasedací místnosti, kde nám paní z personálního oddělení vysvětlila výrobní program firmy. Potom jsme skládali a přiřazovali k sobě jednotlivé komponenty autosedačky na čas.

        Poté jsme postupně procházeli výrobní halou, kde nám byly vysvětleny jednotlivé části výroby na výrobní lince. Na první lince dělníci dostávali polotovary výrobků, které mají zkompletovat. Potom následovalo jejich svařování, montování a sešroubování. Takto připravené výrobky jsou zasílány k lakování mimo firmu. Když se nalakované výrobky vrátí, tak probíhá jejich vizuální kontrola a namazání jejich důležitých částí. Takto připravené vyrobené konstrukce jsou připravené k prodeji.

        Na závěr prohlídky jsme se opět dostavili do zasedačky, kde nám byly předány reklamní předměty firmy.
  Exkurze byla z mého pohledu velmi zajímavá a poučná.
  Ondřej Volek 1C

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.3
  Exkurze do solární elektrárny Horní Moštěnice

        V pátek 31. 5. 2019 se žáci tříd 2B a 3B účastnili prohlídky solární elektrárny v Horní Moštěnici.
  V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, za podpory Ministerstva životního prostředí, byl pořádán čtvrtý ročník projektu Dny otevřených dveří slunečních elektráren. Cílem každoroční akce bylo podpořit rozvoj udržitelné energetiky, představit možnosti využití energie ze Slunce. Studenti mohli zblízka poznat, jak funguje provoz sluneční elektrárny a v rámci komentované prohlídky získat podrobné informace o možnosti využití energii ze Slunce, obnovitelných zdrojích energie, recyklaci solárních panelů apod.

  Mgr. Hana Víšková, Mgr. Stanislav Hanousek

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.3
  Odborná exkurze do Chropyňské strojírny

        Chropyňská strojírna je významný dodavatel svařovacích, montážních a dopravních linek určených především pro automobilový průmysl. Proto jsme v pátek 30.5.2019, v rámci rozšiřování znalostí a obzorů žáků, podnikli výlet do nedaleké Chropyně. Vzhledem k výrobnímu zaměření nebylo povoleno pořizování záznamů z pracoviště, ale i tak si žáci druhého i třetího ročníku odnesli řadu poznatků a zážitků. Kdo se nezúčastnil, může jen litovat.

  Ing. Irena Kleinová, Ing. Miroslav Chyška

  Obr.1 Obr.2
  Exkurze PSP Machinery Přerov

        Dne 29. 5. 2019 se třídy 2B a 3B zúčastnily exkurze do PSP Machinery Přerov s pedagogickým dozorem Mgr. Hany Víškové a Ing. Josefa Doležela. Sraz na tuto exkurzi byl buď 8:20 na vlakovém nádraží v Lipníku nad Bečvou, nebo v 8:50 na vlakovém nádraží v Přerově. Z vlakového nádraží jsme odešli směrem do areálu PSP Machinery, kde jsme měli nejprve prezentaci o téhle firmě a následně jsme se rozdělili do dvou skupin a vydali jsme se přímo do hal, kde se pracuje. První skupina, kde byla třída 2B šla první na halu těžkou a třída 3B na halu super těžkou následně jsme se vyměnili. Když exkurze po halách skončila tak jsme si zašli pro věci do zasedací místnosti a exkurze PSP skončila.

  Třída 2B

  Obr.1 Obr.2
  Celostátní kolo Enersol 2019 v Pardubicích

        Po nečekaném úspěchu v krajském kole soutěže Enersol, jsme vyrazily na celostátní kolo do města perníku a dostihů, do Pardubic. Klání se uskutečnilo ve dnech 21. až 22. 3. 2019 v areálu UPCE. Adéla Horáková nás představila ve velice dobrém světle a se „soupeři“ vedla vyrovnaný boj. Na postup do mezinárodního kola její výkon nestačila, ale i tak se nám dostalo pozvání do slovenského města Senice. Užily jsme si dva krásné dny v krásném městě, dobré společnosti, získaly jsme řadu nových přátel.

  Adéle děkujeme za skvělou reprezentaci a do dalších akcí přejeme hodně nápadů a úspěchů.
  Ing. Irena Kleinová

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Svět a energie

        Dne 17. 4. 2019 se studenti třídy 3B zúčastnili semináře na VŠB, který organizovala Fakulta strojní, katedra Energetiky v Ostravě-Porubě. Do Ostravy se studenti dopravili vlakem, dále pokračovali MHD k areálu vysoké školy. Seminář začínal v 11 hodin v Nové Aule Technické univerzity. Po malém občerstvení se studenti usadili v aule.

        Seminář vedla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou energetiku Ing. Danou Drábovou Ph. D. Tématem semináře bylo Svět a energie. Seminář se zabýval ožehavými problémy současného světa, především využitím obnovitelných zdrojů energie jaderné, která je pro Českou republiku jedním z nejvhodnějších zdrojů energie. Přednáška skončila zhruba v 12.30. Poté si studenti dali svačinku v KFC v Porubě a následovala cesta vlakem směr Hranice, Přerov.

  Ing. Ledvinová

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Krajské kolo Enersol 2019 v Mohelnici

        První březnový den se v útulném penzionu Rezidence uskutečnilo krajské kolo soutěže Enersol. Naše škola vyslala dvě práce do kategorie „ Enersol a inovace“. A dařilo se nám opravdu dobře. První místo a postup do celostátního kola v Pardubicích vybojovala Adéla Horáková s prací „Pasivní dům“. Druhá práce s názvem „Elektrifikace a automatizace dopravy“ obsadila 4. místo. Autory této práce byli Radek Pinčák a Tomáš Berka.

  Všem srdečně blahopřejeme a děkujeme.
  Ing. Irena Kleinová

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Účast v okresním kole v silovém čtyřboji SŠ chlapců

        Dne 6.3.2019 byl pořádáno u Obchodní akademie v Přerově okresní kolo středních škol ve silovém čtyřboji – tlaky s činkou 75% váhy, shyby na hrazdě, vznosy na hrazdě, trojskok z místa. Okresního kola se zůcastnili tito žáci školy Khai Ly Dinh, Závora Martin, Janek Lukáš a Berka Tomáš.

        Při účasti šesti družstev, naše škola obsadila celkové 5. místo(428b). Nejlépe si vedl žák Khai Ly Dinh který dosáhl 10. místo v hodnocení jednotlivců (162 b), 15.místo obsadil Martin Závora (133,5b) a 16.místo Lukáš Janek, který získal v hodnocení jednotlivců (132,5b).

  Mgr. Hanousek - učitel TEV

  Obr.1


  Oblastní florbalový turnaj v Lipníku nad Bečvou

              Dne 8. 1. 2019 proběhl oblastní turnaj ve florbalu za účasti 8 družstev. První utkání jsme prohráli s Průmyslovou školou Hranice 4 : 0, druhé utkání jsme podlehli Průmyslové škole stavební z Lipníku 5 : 0 a třetí utkání jsme prohráli se Střední lesnickou školou Hranice 1 : 0. Obsadili jsme 7. Místo.

              Za naši školu se zúčastnili tito žáci: Tomáš Pavelka, Lukáš Janek a Denis Zaoral ze třídy 2BEF, Jiří Zdobinský ze třídy 1B, Marek Zdráhala, Adam Skřeček, Tomáš Chudoba a Jaroslav Post ze třídy 3BF, a Filip Póša ze třídy 1C. Nejlepším hráčem byl Marek Zdráhala.

  Mgr. Stanislav Hanousek

  Obr.1  Vánoční turnaj školy ve florbalu

              V pátek 21. 12. 2018 proběhl turnaj ve florbalu za účasti sedmi tříd naší školy: 1B, 1E, 1C, 2BEF, 3BF, 3C a 4BE. Po základních utkáních si ve finále vybojovala první místo třída 2BEF v duelu s třídou 3BF. Třetí skončila třída 1B když porazila družstvo třídy 3C.
              Mezi nejlepší hráče patřil žák Sirotný ze 3C a žák Zdráhala ze 3BF. V brance chytal nejlépe žák Post ze třídy 3BF. Za organizaci turnaje bych chtěl poděkovat žákům třídy 3BF.
  Mgr. Stanislav Hanousek

  Obr.1  Zážitkový den třídy 2BE v SSI–SCHÄFER a BIRCHER

              V úterý 6. listopadu 2018 firmy SSI – SCHÄFER a BIRCHER z Hranic již tradičně pořádali pro naše žáky zážitkový den. Tohoto dne se účastní žáci druhých ročníků elektrooborů.

              Zástupci jednotlivých firem seznámili žáky s historií a současností firmy. Dále se žáci dozvěděli o možnostech získání stipendia, praxe, brigády. Po prezentacích následovala prohlídka různých pracovišť a nakonec soutěže zručnosti. V SSI-Schäferu zapojovali žáci vodiče do rozvodné krabice podle schématu. Drátkování probíhalo na čas a nejrychlejší byl Tomáš Pavelka ze 2B. V Bircheru to byla soutěž v jízdě s vozíkem na palety a opět zvítězil Tomáš Pavelka.

  Zážitkový den se vydařil a žáci si odnesli nejen zážitky, ale i zkušenosti.
  Mgr. Hana Víšková

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.5 Obr.6

  Piškvorky - oblastní kolo

              Ve čtvrtek 8.listopadu 2018 se v naší škole pořádalo oblastní kolo piškvorek. Celkem se zúčastnilo 11 týmů, které se rozřadily do čtyř skupin. Tři skupiny po třech a jedna skupina po dvou. Z každé skupiny postupovaly dva týmy, jedna skupina tedy hrála ve skipině pouze cvičně protože měli jistý postup. Rozřazení do skupin si vylosovali kapitáni všech týmů tzv. Papírkovou metodou. Účast byla nad naše očekávání. Přijely k nám školy z Lipníka, z Hranic a dva organizátoři z Ostravy. Favorité z loňského roku hráči z lesnické školy v Hranicích přišli trochu pozdě (dle našich zdrojů šli z Hranic pěšky lesem :) ).

              Z naší školy dopadl nejlépe na 6. místě tým Hmm (druháci) a hned za nimi Písty (třetáci) na pozici sedmé. Vítězem se stali favorité - tým "Křižáci znovu útočí" (Gymnázium Hranice), následováni týmem Stavaři (Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou) a na třetím místě skončil tým CH3 (Střední průmyslová škola Hranice).

  Na všechny zúčastněné se budeme opět těšit příští rok.


  Piškvorky 2018 - školní kolo

  Dne 19.10.2018 se na naší škole odehrál školní turnaj piškvorek. Zůčastnilo se 7 týmů a do tzv. pavouka postoupily jen čtyři nejlepší týmy.
  Do pavouka se tedy dostaly týmy Maturanti, Skřítci, Pisty, Hmm. Do oblastního kola, které se bude konat 8.11.2018 na naší škole, postoupily tři nejlepší týmy.
  Celkové pořádí:
  1. místo tým Hmm
  2. místo tým Maturanti
  3. místo tým Hmm
  a na krásném 4. místě skončili Skřítci, kteří se boužel nekvalifikovali do okresního kola.

  S prvními třemi týmy se těšíme na další piškvorkové zápasy.

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4  Výsledky soutěže "Objev v sobě Ajťáka"

               Dne 19. října 2018 se konala na naší škole soutěž žáků základních škol pod názvem "Objev v sobě Ajťáka".
  Zúčastnilo se celkem 9 žáků ze základních škol: ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou, ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou, ZŠ Rožnavská, Olomouc, ZŠ Pavlovice u Přerov.

  1. kategorie (8. třída, tercie)

   1. místo  žák  ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou
   2. místo  žák  ZŠ Rožnavská, Olomouc
   3. místo  žák  ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou

  2. kategorie (9.třída, kvarta)

   1. místo  žák  ZŠ Pavlovice u Přerov
   2. místo  žák  ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou
   3. místo  žák  ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou

  Všichni účastníci soutěže byli odměněni drobnými dárky od sponzorů soutěže.
  Děkujeme sponzorům soutěže za hodnotné ceny

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6


  Vyhodnocení soutěže ZŠ "Objev v sobě elektrikáře"

       Dne 19.října 2018 se konala na naší SŠE soutěž žáků ZŠ pod názvem " Objev v sobě elektrikáře ". Zúčastnilo se celkem 19 žáků ze ZŠ Přerov Trávník 27, ZŠ J.A.Komenského Přerov-Předmostí, ZŠ Přerov U tenisu 4 , ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, ZŠ a MŠ Hranická 511 Lipník nad Bečvou, ZŠ Osecká 315 Lipník nad Bečvou a FZŠ Rožňavská Olomouc.

  Soutěžilo se na třech pracovištích:
  1. Práce s vodiči / tvarování vodičů /
  2. Zapojení elektrického obvodu – slaboproud
  3. Zapojení elektrického obvodu – silnoproud

  Hodnocena byla zručnost žáků, funkčnost el. zapojení a celkový čas pracovního úsilí.
  Nejlépe si poradili s danými úkoly:
  1. místo – žák ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova
  2. místo – žák ZŠ Přerov ,Trávník
  3. místo – žák ZŠ Přerov ,U tenisu 4

  Výše uvedení i ostatní účastníci byli odměnění drobnými dárky od sponzorů soutěže.
  Nemalou mírou se na organizaci a hodnocení celé akce podíleli žáci SŠE třídy 3. C – "Elektrikáři"

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5


  Exkurze ČD Oblastní centrum údržby – provoz Olomouc

        Dne 17.1.2018 se třídy 4.BE a 3.C zúčastnili exkurze do depa Českých Drah v Olomouci. Naše exkurze započala u hlavní brány, kde si nás vyzvedl pan Bucher, vedoucí provozu a zavedl nás do hlavní budovy, kde jsme zamířili do jednacího sálu a tam si zhruba na čtvrt hodinky posedali a byli proškoleni odborným bezpečnostním technikem o tom, jak se máme během exkurze chovat, jak se máme chovat v dílnách a v provozu abychom neohrozili bezpečnost naši ani nikoho jiného. Po tomto proškolení jsme byli rozděleni do dvou skupin a to podle tříd, tedy na 4.BE a 3.C, třída 4.BE měla jako dozor paní učitelku Ing. Kleinovou a třída 3.C paní učitelku Mgr. Víškovou. Naši skupinku si odvedl pan Bucher a následně nás celou exkurzi provázel. Naše trať započala v dílnách, kde se montují a opravují podvozky, dvojkola a další nezbytné součásti vagonů. Dále jsme viděli dva stroje, lisy které slouží ke stlačování tlumičů, aby se mohli následně dobře namontovat. Tyto velké „potvůrky“ najdeme v depu pouze dvě, protože je to velmi drahá záležitost. Pak jsme přešli do dílny, kde se vyrábí ložiska a provádějí se tam různé chemické procesy.

        Následně jsme přešli do obloukové haly, kde se spravují a montují lokomotivy, kde byla jedna lokomotiva, jejich nejnovější model, ovšem jen tahací, což znamená, že je využívána pro přemisťování různých vagónů a lokomotiv ve stanicích, tudíž ve volné přírodě ji spatřit nemůžeme. My dostali tu možnost si sednout do kabiny strojvůdce, vyslechli jsme si, jak se tato mašina ovládá a popsali jsme i elektronickou část, jako je motor od firmy CAT, usměrňovače, generátor od firmy Siemens a třeba také záchrannou brzdu, při které je využíván při dobržďování křemenný písek, pokud je povrch kolejí nevyhovující (např.: kluzký), ale používá se hlavně i v normálním provozu. Jako poslední zastávka byla prohlídka RegioPanteru, který jsme si prošli a také jsme se podívali do kabiny strojvůdce a v těchto vlacích je ovládání už poměrně modernizováno. Velice nás překvapilo, že v kabinách jsou dokonce pro strojvůdce ledničky a třeba i mikrovlnky. U RegioPanteru jsme se také dozvěděli, že zhruba montáž jednoho rozvaděče zabírá většinou měsíc, když na něm pracují dva technici. Zjistili jsme, že práce na železničních dráhách je velmi náročná a ne každý je jí hoden. Aneb jak řekl jeden český skladatel „Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu“ – Antonín Dvořák. Exkurze byla velmi zajímavá a naučná. Spoustu jsme se toho dozvěděli a nepochybuji o tom, že některý z nás uvažuje o zaměstnání právě v takovémto oboru. Naše poděkování patří paním učitelkám Ing. Kleinové a Mgr. Víškové, děkujeme jim za zprostředkování této akce a za příjemný doprovod.

  Alex Hořínů, 4BE

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Exkurze JE Dukovany a PVE Dalešice

        V úterý, 25. 9.2018 jely třídy 3. C a 4B na exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany. Odjezd byl v 6 hodin z Lipníka nad Bečvou a cesta trvala přibližně dvě a půl hodiny. Okolí kolem JE bylo senzační, pěkný rozhled na překrásnou krajinu. Po příjezdu před areál JE Dukovany jsme měli krátké promítání o JE a elektrárnách obecně v České republice. Ke konci promítání jsme byli rozděleni do dvou skupin, kde naše skupina (ve které jsem byl já) měla prohlídku v informačním středisku, kde se nacházeli různé simulátory a zmenšeniny. Třeba jaderný reaktor nebo celý areál JE v malém měřítku. Druhá skupina šla na prohlídku areálu. Před vstupem jsme byli povinně vybaveni helmou a visačkou. Napřed jsme ale museli projít kontrolou jak na letišti, což je ale logické. Sundávali jsme řetízky až po pásky a boty. S sebou v areálu nesmíte mít nic jiného (mobil, cigarety atd.), než občanský průkaz. Před vstupem do areálu si můžete uschovat své cennosti do skříňky a zajít si do kantýny. Po vstupu do areálu se naše skupinka rozdělila ještě na další dvě skupinky. Naše skupina šla na prohlídku a druhá skupinka čekala, až se vrátíme, bylo nás prostě moc. Byli jsme na prohlídce turbín od výrobce Škoda. Celkem jsou zde čtyři turbíny a vím, že jedna se jmenovala Marie, na další už si nevzpomenu. Tyto turbíny jsou poháněny jaderným reaktorem, kde se štěpí palivo (uran) a při tomto procesu štěpení se vyrobí strašně moc tepla a to se mění v páru, která pohání tyto čtyři turbíny. Po této prohlídce jsme se opět sloučili a přes celý areál jsme šli asi 15 minut 1,5 Km do skladu vyhořelého paliva, kde se palivo uskladní na dalších pár let, kapacita skladu je cca nějakých 120 kontejnerů s vyhořelým palivem. Po této návštěvě jsme se přesunuli na zastávku k autobusu.

        Myslíte, že to bylo vše? Nebylo, ještě jsme měli jednu zastávku, a tou zastávkou byla vodní elektrárna Dalešice, která zásobuje Dukovany vodou a srovnává napětí v síti. Při prohlídce této elektrárny jsme viděli čtyři turbíny a velín, což je vlastně stanice, kde se ovládá chod celé elektrárny. Tato elektrárna je ale řízena dálkově z Prahy ale velín má nad elektrárnou veškerou kontrolu. Šli jsme hluboko pod elektrárnu až k přívodu vody, která je přiváděna velkým potrubím, kde by projelo pražské metro. Při výstavbě těchto přívodů jezdili s materiálem uvnitř těchto přívodů. Tato elektrárna může fungovat ve dvou chodech, a to výrobou elektrické energie při velké zátěži na síti anebo jako pohlcovač elektrického proudu, který se v síti nespotřebuje. Při chodu výroby elektrické energie je na turbínu, která má devět lopatek, přiváděno velké množství vody, která roztáčí tuto turbínu a ta následně roztáčí generátor, který vyrábí elektrický proud. Při chodu pohlcování přebytečné energie ze sítě funguje elektrárna opačně, a to tak, že elektrický proud roztáčí generátor (motor) a ten roztáčí turbínu, která čerpá vodu zpět. Přehrada byla postavena bez využití jakýchkoliv spojovacích materiálů (beton atd.). Byla postavena čistě z přírodních materiálů z okolí (jíl, hlína, kamení atp.) Na této Dalešické elektrárně (přehradě) byl dokonce natočen i český film, který nese název „Kdo hledá zlaté dno“ a natočil jej režisér Jiří Menzel.

  Z exkurze jsme se vrátili po čtvrté hodině odpolední.
  Adam Lach žák 3C

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4

  Beseda „Co nového v EU“

        V pátek 21. 9. 2018 se studenti 3 BF třídy zúčastnili besedy zaměřené na téma „ Co nového v EU“.

        Beseda se konala v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Přednáška byla vedena Mgr. et Mgr. Veronikou Zapletalovou, PhD z Katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií MU v Brně. Beseda byla určena studentům SŠ i široké veřejnosti. Byla zaměřena na ožehavé otázky týkající se problémů v rámci EU. Hlavními tématy byl plánovaný odchod Velké Británie z EU Brexit, imigrační krize v EU a byly probrány možnosti studijních pobytů pro studenty v rámci programů Erasmus.

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Divadelní představení Fenomén Karel Čapek

        Dne 21. 9. 2018 za námi – žáky SŠE přijeli herci Divadélka z Hradce Králové s netradičním představením Fenomén Karel Čapek.

        Dozvěděli jsme se střípky ze života Karla Čapka a zhlédli ukázky z literární tvorby – RUR, Loupežník, Adam stvořitel a Povídky z jedné a druhé kapsy. S údivem jsme zjistili, že literatura dovedla policejního vyšetřovatele k usvědčení pachatele.

        Představení se nám líbilo a věříme, že herci Divadélka z Hradce nás opět navštíví.

  Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.4
  Distribuční maturita - Ostrava 2018

        Ve dnech 19-21. 9. 2018 jsme se zúčastnili akce Distribuční maturita 2018, kterou pořádá každoročně skupina ČEZ Distribuce a.s., a která se letos konala v Ostravě, konkrétně v domu Energetiky.

        První den jsme se účastnili školení o bezpečnosti, ochranných pomůckách a o tom jak se máme pohybovat na určitých odborných pracovištích. Po tomto školení následovala beseda o distribuci elektrické energie v ČR. V odpoledních hodinách nám byl přistaven autobus, byli jsme rozděleni do dvou skupin a vydali jsme se na exkurze do rozvoden. Pracovníci v rozvodně nám ukazovali, co je všechno potřeba dělat a kontrolovat aby nenastal žádný problém, například požár. Vzali nás i do Velína, kde nám ukázali, jak se rozvodna dálkově ovládá. V závěru jsme viděli i trafa, svodiče, izolátory, odpojovače a spoustu dalších nezbytných částí. Po exkurzi nás autobus dopravil zpět k domu Energetiky a tam náš program skončil.

        Druhý den jsme od rána měli v plánu besedy s odborníky určených pracovišť. Jako první jsme probírali a diskutovali o elektrických stanicích, o jejich principech, funkcích, využití a částech. Poté na řadu přišla profylaktika, zařízení v distribuční soustavě a různá měření. Tuto besedu nám přednášeli dva pracovníci, co pracují v terénu a k nimž jsme se odpoledne jeli podívat na měřící techniku, měřící vozy a vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých prací, jako byla třeba termovize, nebo testování rukavic na vysokém napětí. Prohlédli jsme si vozy, nechali se vyvézt plošinou, vyzkoušeli postroj na práci ve výškách a po odborných výkladech jsme se opět přemístili do domu Energetiky a tam náš program opět skončil.

        Třetí a poslední den, jsme na úvod měli besedu o provozování sítí. Poté následovala diskuse se zaměstnancem firmy a také velmi zajímavá diskuse s ředitelkou pro úsek distribuce Michaelou Kociánovou. Po těchto diskusích následoval vědomostní test a vyhlášení celé třídenní akce. Po vyhlášení vítězů a předání cen, jsme udělali všichni společnou fotku a tím celou akci ukončili.

        Distribuční maturita byla velmi zajímavá a pestrá zkušenost. Tři dny nabité elektrickou energií jsme si velmi užili a taky jsme se něco přiučili. Viděli jsme práci v terénu, povídali si s pracovníky a jejich práce nás velmi láká. Děkujeme za tuto příležitost jak naší škole a paní učitelce Víškové tak i firmě ČEZ Distribuce a.s.

  Tadeáš Dvořáček, Martin Fröhlich a Alex Hořínů

  Obr.2 Obr.3 Obr.4  Adaptační kurz pro 1. ročníky (5. - 7. září 2018)

        Ve středu 5. září jsme jeli (žáci 1. ročníků) na adaptační kurz na Horní Bečvě v hotelu Kahan. První den jsme se ubytovali a šli jsme na procházku kolem přehrady. Po zbytek dne byla volná aktivita a sport, večeře a spánek.
        Druhý den jsme šli na túru na Soláň. Během túry jsme si povídali a měli možnost se seznamovat. Po návratu jsme byli všichni unaveni, a proto jsme odpočívali a měli volnou aktivitu.
        Třetí den jsme po snídani jeli domů.

  Lukáš Bezděk, Daniel Šrom, Matěj Jordán - žáci 1B,1E

  Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.4
  Zahájení školního roku prvních ročníků

  Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.4