ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

JARNÍ TERMÍN 2018

1. TERMÍN

Písemná ZZ 4. června 2018
Praktická ZZ 5. - 6. června 2018
Ústní ZZ 18. - 19. června 2018