ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

PODZIMNÍ TERMÍN 2016

2. TERMÍN

Písemná ZZ 05. PROSINCE
Praktická ZZ 06. PROSINCE
Ústní ZZ 14. PROSINCE

Časový plán pro ZZ

Písemná ZZ od 8:00 v učebně číslo 8, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou
Praktická ZZ od 7:00 v učebně, Horecko 556, Lipník nad Bečvou
Ústní ZZ od 8:00 v učebně číslo 8, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou

Organizace ZZ 2016_jaro