TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Zveme rodiče na setkání s pedagogickými pracovníky naší školy ve spojení s hodnocením školního roku 20016/17.

Třídní schůzky proběhnou v budově teoretické výuky Tyršova 781 v Lipníku nad Bečvou.

Organizace schůzek:
V 15:00 hodin - společné informace pro třídu od třídního učitele a následně individuální konzultace s vyučujícími
do 17:00 hodin .