Přehled nejdůležitějích termínů ve školním roce 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích MŠMT - organizace školního roku

Přehled termínů SŠE Lipník ve školním roce 2017/2018

1. Školní prázdniny

 • podzimní 26. - 27. října 2017
 • vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
 • pololetní 2. února 2018
 • jarní 12. – 16. února 2018
 • velikonoční 29. – 30. března 2018
 • hlavní 2. července – 31. srpna 2018

2. Klasifikační období

1. pololetí

 • klasifikační porada - všechny třídy 30. ledna 2018
 • náhradní klasifikace za 1. pololetí do 30. června 2018

2. pololetí

 • klasifikační porada - 4BE 27. dubna 2018
 • klasifikační porada - 3C 31. května 2018
 • klasifikační porada - 1. – 3. ročníky 27. června 2018
 • náhradní klasifikace za 2. pololetí, opravné zkoušky 27. – 28. srpna 2018

3. Pedagogická porada + Rodičovské schůzky

 • 1. pololetí – ¼letní hodnocení 13. listopadu 2017
 • 2. pololetí – ¾letní hodnocení 9. dubna 2018

4. Maturitní zkoušky

MZ 2018j – jarní termín

 • termíny maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/
 • seznam literárních děl CJL do 30. 9. 2017
 • stanovení nabídky maturitních předmětů do 30. 9. 2017
 • zpřístupnění témat zkušebních úloh cizího jazyka do 31. 10. 2017
 • zveřejnění témat ústních profilových zkoušek do 31. 10. 2017
 • přihláška žáka k maturitní zkoušce do 1. 12. 2017
 • odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 3. 2018
 • 11. dubna 2018 Český jazyk PP
 • 2. května 2018 Matematika DT Anglický jazyk PP
 • 3. května 2018 Český jazyk DT
 • 4. května 2018 Anglický jazyk DT
 • Konzultační hodiny 4BE 5. - 7. 5. 2018
 • Praktická maturitní zkouška 4BE 9. - 10. 5. 2018
 • Studijní volno 4BE 14. - 18. 5. 2018
 • Ústní zkoušky 4BE 21. - 24. 5. 2018

MZ 2018p – podzimní termín

 • odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 6. 2018
 • přihláška žáka k maturitní zkoušce část do 25. 6. 2018

5. Závěrečné zkoušky

 • písemná zkouška 4. června 2018
 • praktická zkouška 5. - 6. června 2018
 • ústní zkouška 18. - 19. června 2018

6. Souvislá praxe tříd 2F a 3E

 • v době ústních maturitních zkoušek 14. - 25. května 2018