Maturitní zkoušky

MZ 2017 – jarní termín

· seznam literárních děl CJL do 30. 9. 2016

· přihláška žáka k maturitní zkoušce do 1. 12. 2016

· odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 3. 2017

MZ 2017 – podzimní termín

· odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. 6. 2017

Aktuality k maturitní zkoušce

Termíny zkoušek společné a profilové části MZ 2017 - JARO

Klasifikační porada 4. ročníků (4F) pátek 28. dubna 2017

Konání didaktických testů a písemných prací společné části na základě JZS 2017:

11. dubna 2017 Český jazyk PP

2. května 2017 Matematika DT Anglický jazyk PP

3. května 2017 Český jazyk DT Anglický jazyk DT

Studijní volno

třída 4F 10. - 16. května 2017

Praktická zkouška

třída 4F 9. května 2017

Ústní zkouška

třída 4F dny 17. - 18. května 2017

Ve volných dnech v období konání společné části maturitních zkoušek 2. - 8. května 2017, jsou pro žáky 4. ročníků stanoveny konzultační hodiny k přípravě na ústní maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí

- společné (státní)

- profilové (školní)

Společná část maturitní zkoušky

1. Povinná zkouška z českého jazyka a literatury

- dílčí ústní zkouška

- didaktický test

- písemná práce

2. Volitelná zkouška

a) Cizí jazyk (anglický)

- dílčí ústní zkouška

- didaktický test

- písemná práce

b) Matematika

- didaktický test

3. Nepovinná zkouška

- dle nabídky CERMAT

Profilová část se zpravidla skládá ze tří částí:

Je plně v kompetenci ředitele školy. V září ředitel školy stanoví zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu pro jednotlivé obory. Profilová

1. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. praktická zkouška - praktická zkouška

Platná legislativa

- Školský zákon č. 561/2004 Sb.

- Vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel

Internetové odkazy

http://www.novamaturita.cz/

http://www.cermat.cz/