Maturitní zkoušky

MZ 2018j – jarní termín

Klasifikační porada 4. ročníků (4BE) pátek 27. dubna 2018

MZ 2018p – podzimní termín

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí

- společné (státní)

- profilové (školní)

Společná část maturitní zkoušky

1. Povinná zkouška z českého jazyka a literatury

- dílčí ústní zkouška

- didaktický test

- písemná práce

2. Volitelná zkouška

a) Cizí jazyk (anglický)

- dílčí ústní zkouška

- didaktický test

- písemná práce

b) Matematika

- didaktický test

3. Nepovinná zkouška

- dle nabídky CERMAT

Profilová část se zpravidla skládá ze tří částí:

Je plně v kompetenci ředitele školy. V září ředitel školy stanoví zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu pro jednotlivé obory. Profilová

1. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. zkouška z bloku odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

3. praktická zkouška - praktická zkouška

Platná legislativa

- Školský zákon č. 561/2004 Sb.

- Vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel

Internetové odkazy

http://www.novamaturita.cz/

http://www.cermat.cz/