ŠKOLENÍ NA PRÁCE PROVÁDĚNÉ POD NAPĚTÍM /PPN/ NN /LV/.

Střední škola elektrotechnická, Lipník n. B. vlastní vybavené odloučené pracoviště v Přerově, Osmek 45a, pro práce prováděné pod napětím (PPN) na nízkém napětí (NN) /LV/. Od roku 2002 poskytujeme vzdělávání pro dospělé pracovníky v oblasti elektroenergetiky a to hlavně školení vybraných postupů pro výše jmenované práce. Tuto činnost provádíme na cvičném venkovním pracovišti /polygon/ a ve cvičné hale. Polygon se rozprostírá cca na 5 000m2, kde jsou vybudovány ukázky elektromontážních materiálů používaných pro jednotlivé typy silnoproudých zařízení, dle napěťových hladin – venkovních vedení, kabelových vedení, trafostanic, přípojek NN, VN apod. Zařízení slouží nejen jako stálá ukázka, ale i pro výuku montáže, údržby a oprav na těchto zařízeních, osvojování si pracovních návyků při práci ve výškách a seznámení s komponenty používaných na jednotlivých zařízeních /viz foto/.

Venkovní polygon – ukázky sítí NN a VN

Cvičná hala o rozměrech 37 x 13 m, umožňuje prakticky celoroční praktickou výuku a školící činnost v oborech silnoproudé elektrotechniky. Pro provádění praktického školení a zkoušek pracovníků je hala vybavena cvičným nadzemním vedením NN, kabelovými kanály a kab. vedením NN, zařízením a výzbrojí vestavěné trafostanice 22/0,4 kV, elektroměrovými rozváděči a pod. Pro teoretickou část školení PPN se využívá učebna vybavená didaktickou technikou, která je umístěna v I. N.P. budovy. Kapacita učebny je 20 posluchačů.

Cvičná hala – ukázky sítě NN

Praktická činnost účastníků školení PPN

Učebna PPN NN

Každý účastník školení obdrží „Pravidla pro provádění PPN NN“ a „Popisy pracovních postupů PPN NN“.

Zajišťujeme tyto typy kurzů:

PPN ZM – základní kurz pro montéry el. zař., délka kurzu 3 dny, /1 den teorie, 2 dny

/po dohodě 2dny/

PPN PM – periodický kurz pro montéry el. zař., délka kurzu 2 dny, /1 den teorie,

1 den praxe/,

PPN T – kurz pro techniky el. zař., délka kurzu 1 den, /1 den teorie/,

Stravování a ubytování si mohou účastníci školení zajistit v zařízeních, poskytujících tyto služby v Přerově /cca 10 min. chůze od šk. střediska/. Naše škola na odloučeném pracovišti v Přerově ubytovací zařízení neprovozuje.

Kontakt: Vladimír Šenk

senkv@sse-lipniknb.cz

sse.polygon@seznam.cz