Studentské trenérské centrum (STC) společnosti Microsoft – přijímačky

Šest žáků druhého ročníku oboru Informační technologie naší školy postoupilo v krajském kole do celostátního výběrového kola projektu Studentského trenérského centra (STC) společnosti Microsoft. Čtyři z nich se pak zúčastnili i přijímacího pohovoru v celostátním kole, který se konal v pátek 7.prosince 2012 v Brně.

Po úvodním představení zkušební komise, která se skládala hlavně z představitelů firmy Microsoft, zahájil svou prezentaci koordinátor pro vzdělávání Microsoft pan Jiří Chytil. Shrnul výhody celého projektu STC, hlavně jedinečnou příležitost získat množství cenných informací, znalostí a dovedností, které studenti uplatní na své profesní dráze. Po této prezentaci se ujal slova školitel pan Lukáš Grolig, který jednou týdně povede online přednášky pro vybrané studenty. I on se s nadšením snažil motivovat uchazeče o tento program, kterým nastínil dráhu certifikovaných profesionálů akreditovaných společností Microsoft.

Cílem projektu STC je najít takové talentované studenty v České republice, kteří mají zájem a předpoklady stát se úspěšnými školiteli. Tyto studenty čeká v průběhu tří let studia nejen spousta přednášek a školení, ale na závěr každého roku studia budou skládat certifikační zkoušky a mají možnost získat cenné certifikáty (např. Microsoft Office Specialist – Master) a titul Microsoft Influencer.

Samotný pohovor se skládal z představení každého studenta formou motivačního pohovoru, krátké praktické ukázky práce s produktem Microsoft (Windows8, MS Word apod.) a pohovoru v anglickém jazyce. Znalost anglického jazyka je nutnou podmínkou pro úspěšné studiu, neboť všechny závěrečné zkoušky jsou v angličtině.

Velká gratulace patří dvěma studentům druhého ročníku, a to Petru Machačovi a Ondřeji Svobodovi, kteří se zhostili tohoto nelehkého úkolu s velkou zodpovědností a odhodláním a probojovali se v tomto celostátním kole mezi pár šťastlivců, kteří tímto získali šanci dostat se mezi profesionály společnosti Microsoft. Hodně štěstí!

Účast v projektech nebo Informace pro žáky

Studentské trenérské centrum (STC) – Inovativní centrum společnosti Microsoft

· Chcete spolupracovat se společností Microsoft a stát se certifikovaným profesionálem akreditovaným touto firmou?

Lákavou nabídkou firmy Microsoft pro nadané studenty středních škol je program Studentské trenérské centrum (STC), který během tříletého vzdělávacího programu připravuje studenty na jejich profesní kariéru. Skupina vybraných středoškolských studentů tak během tří let získává dovednosti a znalosti v oblasti MS Office a programování a dále si zvyšuje manažerské schopnosti. Cílem programu je produkovat středoškoláky s vysokou úrovní odborných a lektorských znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Úspěšní absolventi projektu mohou nastoupit profesní dráhu jako odborní lektoři, učitelé nebo konzultanti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Celkově se jim otevírají velké možnosti uplatnění na pracovním trhu.

Začátkem každého školního roku se přes krajské a celostátní kolo vybere u pohovoru skupina těch, kteří mají předpoklady elitní vzdělávací cyklus úspěšně zvládnout. U studentů jsou posuzovány především jejich znalosti programů Microsoft Office, jejich schopnost sebeprezentace a znalost anglického jazyka.

V současné době má naše škola v projektu zapojené dva studenty druhého ročníku oboru Informační technologie, kteří se v náročném celostátním kole probojovali do týmu STC.

Program trvá tři roky. V prvním ročníku programu (tj. ve 2.ročníku středoškolského studia) si studenti osvojí detailně práci s aplikacemi Microsoft Office, a to hlavně formou on-line školení pod vedením zkušených a certifikovaných lektorů společnosti Microsoft a Microsoft Inovativních center nebo Center vzdělávání. Druhý ročník je tematicky zaměřen na výuku programování a znalosti správy serverových technologií. Na konci 3.ročníku STC (tedy na konci 4.ročníku středoškolského studia) jde student k maturitní zkoušce s profesní praxí (certifikovaný školitel).

Výstupem pro úspěšné absolventy je získání mezinárodních certifikátů např. Microsoft Office Specialist – Master, titulu Microsoft Influencer a zapojení do lektorského týmu produktů Microsoft.

Studenti během studia získají znalosti a dovednosti v těchto oblastech:

· Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Lync),

· Microsoft Visual Studio (programovací jazyk C#),

Program nabízí nejen skvělou příležitost, ale i:

· přístup k novým technologiím,

· prezenční semináře přímo ve společnosti Microsoft nebo v technologických centrech,

· rozvoj talentu,

· nové kontakty,

· zviditelnění vlastního jména,

· volný vstup na akce Microsoftu,

· konkurenční výhodu,

· odbornou profilaci, rozvoj odborných kompetencí a praxi pro budoucí kariéru,

· možnost vstupu do programu Microsoft Students Partner (podmíněno studiem VŠ).

Pozn. vložte tam i ty tři odkazy, první dva jsou na http://www.icstic.cz/STC/Informace/ a ten poslední je na http://www.netstudent.cz/Profiles