Projekt EU - Matematika s radostí

logo EU

Naše škola je od 1. června 2012 partnerskou školou pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava při spolupráci na realizaci projektu „Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností.“ Tento projekt, financovaný z prostředků Evropské unie má za cíl odstranit obavy žáků z výuky matematiky, zvýšení kvality a efektivity výuky a formou zážitkového učení přispět k aktivizaci studentů a jejich motivaci k řešení problémů a komunikativnosti.

Pedagogové SŠE jsou součástí pracovního týmu, který se podílí na tvorbě a přípravě interaktivních materiálů pro výuku matematiky (nejrůznějších typů her, soutěží a testů), které budou využitelné jak pro kontaktní výuku s učitelem tak pro domácí přípravu. Díky dostupnosti z veřejného vzdělávacího portálu budou k dispozici učitelům a žákům z celé republiky. Žáci naší školy budou už nyní v přípravné a ověřovací fázi jedněmi z prvních, kteří se s tímto typem multimediálního vzdělávání seznámí.