Šablony - EU peníze středním školám

logo EU

Naše škola se v roce 2012 zapojila do projektu EU peníze středním školám, který je označován jako ŠABLONY SŠ. Tento projekt je určen ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, jehož smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Z priorit podporovaných projektem se naše škola zapojila do šablon podporující zlepšení podmínek v následujících oblastech:

I. čtenářská a informační gramotnost

II. cizí jazyky

III. využití ICT

IV. matematika

V. odborné kompetence

Na základě evaluačního nástroje Profil Škola 21 byl v první fázi vypracován projektový záměr a v dalším kroku zpracována projektová žádost v systému Benefit 7. Projekt byl následně schválen a zařazen mezi projekty MŠMT ČR. Zahájení projektu je 1. září. 2013 a ukončení 31. srpna 2014. Realizace projektu se řídí závaznou příručkou pro střední školy - Příručka pro žadatele a příjemce 1.5 OP VK_verze - verze 3, platná od 16. 1. 2012, účinná od 19. 1. 2012 http://www.msmt.cz/file/19742.

Projekt

OP VK 1.5 - EU peníze středním školám

Registrační číslo

CZ.1.07/1.5.00/34.0164

Název projektu

Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo šablony

Název šablony

I/1

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol

I/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

II/2

Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/3

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV/1

Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

V/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

V současné době jsou zpracovány zásady realizace projektu, dodatek vnitřní platové směrnice školy a stanoveny podmínky pro individualizaci výuky a tvorbu inovativních digitálních učebních materiálů (DUM) a vzdělávacích materiálů (VZM).

Předpokládaný harmonogram realizace projektu:

1. 9. 2012

Zahájení projektu

1. 9. 2012 – 30. 4. 2013

Individualizace CJL 4. ročníky

1. 9. 2012 – 30. 4. 2013

Individualizace MAT 4. ročníky

1. 9. 2012 – 30. 6. 2013

Individualizace MAT 1. ročníky

1. – 15. 2. 2013

1. monitorovací zpráva – zpracování a odeslání

1. – 15. 7. 2013

2. monitorovací zpráva – zpracování a odeslání

1. 9. 2013 – 30. 4. 2014

Individualizace MAT 4. ročníky

1. 9. 2013 – 30. 6. 2014

Tvorba inovativních materiálů a jejich ověřování – 2. část

1. – 15. 12. 2013

3. monitorovací zpráva – zpracování a odeslání

1. – 15. 5. 2014

4. monitorovací zpráva – zpracování a odeslání

1. – 15. 9. 2014

Závěrečná zpráva projektu

31. 8. 2014

Ukončení projektu