Logo Projektu

Šablony II - Šablony pro SŠ Výzva č. 02_16_035

        Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

        Škola se do projektu zapojila v roce 2017 podáním žádosti, která byla následně schválena.

Projekt je realizován v období 1. ledna 2018 - 31. prosince 2019

Cíle projektu:

Podporované aktivity:

Přehled realizace aktivit SŠE Lipník nad Bečvou

 III/1.5.  Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  2018–2019  Mgr. Hana Víšková
 III/1.6  Školní kariérový poradce  2018–2019  PaedDr. Eva Křemenková
 III/2.3  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ    RNDr. Ondřej Zezula
 III/2.4  Vzdělávání zaměřené na inkluzi    PaedDr. Eva Křemenková
 III/2.14  Nové metody ve výuce na SŠ    Ing. Miroslav Chyška
 III/4.1  Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem  16 hodin výuky
 III/4.2  Podpora podnikavosti žáků (fiktivní firma)  2018–2019  Ing. Bohumila Fliedrová

Přehled doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Školní rok 2017 – 2018

 P.č.  Pracovník  Označení šablony  Realizace
 1.  Ing. Ledvinová  ANJ4R18  leden 2018 - květen 2018
 2.  PaedDr. Křemenková  CJL4R18  leden 2018 - květen 2018
 3.  Ing. Pokrupa  ELT4R18  leden 2018 - květen 2018
 4.  Ing. Chyška  ELZ3C18  leden 2018 - květen 2018
 5.  Ing. Kleinová  ENE3C18  leden 2018 - květen 2018
 6.  Ing. Kleinová  ENE4R18  leden 2018 - květen 2018
 7.  RNDr. Zezula  MAT4R18  leden 2018 - květen 2018
 8.  RNDr. Zezula  MAT1R18  únor 2018 - červen 2018
 9.  Mgr. Sztuchlík  MAT2R18  únor 2018 - červen 2018
 10.  Mgr. Víšková  ZAE1R18  únor 2018 - červen 2018

Školní rok 2018 – 2019

 P.č.  Pracovník  Označení šablony  Realizace
 11.  Ing. Ledvinová  ANJ4R19  listopad 2018 - březen 2019
 12.  PaedDr. Křemenková  CJL4R19  listopad 2018 - březen 2019
 13.  Ing. Pokrupa  ELT4R19  listopad 2018 - březen 2019
 14.  Ing. Kleinová  ENE4R19  listopad 2018 - březen 2019
 15.  Mgr. Sztuchlík  MAT1R19  listopad 2018 - březen 2019
 16.  RNDr. Zezula  MAT4R19  listopad 2018 - březen 2019
 17.  Ing. Petr Obadal  PRO2019  listopad 2018 - březen 2019
 18.  Mgr. Víšková  ZAE1R19  listopad 2018 - březen 2019
 19.  Ing. Kleinová  ENE3C19  leden 2019 - květen 2019
 20.  Ing. Chyška  ELZ3C19  leden 2019 - květen 2019
 21.  Mgr. Sztuchlík  MAT3R19  leden 2019 - květen 2019
 22.  RNDr. Zezula  MAT2R19  leden 2019 - květen 2019