Kontakty

Ředitelství - Tyršova (581 773 740, 581 771 028)

Telefon

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Ředitelna

22

Ing. Jaroslav Pokrupa

Ředitel školy

pokrupaj@sse-lipniknb.cz

Sekretariát

21

Milena Sotolářová

Sekretářka ředitele

sotolarovam@sse-lipniknb.cz

Teoretická výuka - Tyršova (581 773 740)

Telefon

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Zástupcovna

23

Ing. Petr Obadal

Zástupce ředitele

obadalp@sse-lipniknb.cz

Knihovna

31

Ing. Bohumila Fliedrová

Vyučující

fliedrovab@sse-lipniknb.cz

Kabinet ICT

33

Ing. Břetislav Hájek

Vyučující

hajekb@sse-lipniknb.cz

Kabinet VP

36

PaedDr. Eva Křemenková

Výchovná poradkyně, Preventista školy

kremenkovae@sse-lipniknb.cz

Kabinet elektro

35

Ing. Jan Bortl, PhD.

bortlj@sse-lipniknb.cz

Ing. Miroslav Chyška

Předseda PK ELT a ICT

chyskam@sse-lipniknb.cz

Mgr. Stanislav Hanousek

Předseda PK TEV,

hanouseks@sse-lipniknb.cz

Kabinet cizích jazyků

32

RNDr. Lada Kuklová

Vyučující

kukloval@sse-lipniknb.cz

Mgr. Hartmannová Hana

Vyučující

hartmannovah@sse-lipniknb.cz

Mgr. Ledvinová Hana

Vyučující

ledvinovah@sse-lipniknb.cz

Kabinet MatFyz

37

RNDr. Ondřej Zezula

Vyučující

zezulao@sse-lipniknb.cz

Ing. Irena Kleinová

Předsedkyně ČMOS

kleinovai@sse-lipniknb.cz

Mgr. Hana Víšková

Předsedkyně PV

viskovah@sse-lipniknb.cz

Ekonomický úsek - Tyršova (581 773 740, Ekonom - 581 200 935, Technik 581 200 697)

Telefon

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

Ekonom

25

Mgr. Hana Svatoňová

ekonomka školy

svatonovah@sse-lipniknb.cz

Technik

24

Mgr. Stanislav Hanousek

školník

hanouseks@sse-lipniknb.cz

Účetní

27

Věra Valentová

účetní

valentovav@sse-lipniknb.cz

Praktická výuka - Lipník nad Bečvou, Horecko (581 773 747)

Telefon

Klapka

Jméno a příjmení

funkce

Pracovní e-mail

D6

23

Vladimír Šenk

zástupce pro odborný výcnik

senkv@sse-lipniknb.cz

D7

22

Rudolf Háze

učitel ODV

hazer@sse-lipniknb.cz

D10

14

Vlastimil Borovička

vedoucí ODV

borovickav@sse-lipniknb.cz

Domov mládeže - Bratrská (581 771 029)

Vedoucí DM

Martina Rešková

vedoucí DM

reskovam@sse-lipniknb.cz

Karla Linhartová

vychovatelka

linhartovak@sse-lipniknb.cz

Mgr. Josef Sztuchlík

vychovatel

sztuchlikj@sse-lipniknb.cz

Školní jídelna - Bratrská (581 772 743)

Dana Lasiková

vedoucí

lasikovad@sse-lipniknb.cz

Sportovní hala - B. Němcové (602 809 489)

Mgr. Stanislav Hanousek

učitel TEV