Jídelníček

Obědy si mohou zájemci vybírat ze dvou nabídek a to buď osobní volbou na terminálu v jídelně nebo elektronicky prostřednictvím odkazu www.strava.cz.

Jídelníček

V případě malého počtu zájemců o druhé jídlo se druhé jídlo nevaří - minimálně 20 strávníků.

JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ !

Dobrou chuť Vám přejí pracovníci kuchyně.