Přijímací řízení

1. Kolo přijímacího řízení

1. termín: 12. 4. 2018        2. termín: 16. 4. 2018

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení
 Datum zveřejnění  Obor  Výsledky
 20. 4. 2018  Učební - 3letý obor  ELK 3letý.pdf
 nejdříve 27. 4. 2018  Studijní - 4leté obory  

Kritéria přijímacího řízení

4leté studijní obory     Kritéria 4letý.pdf
3letý učební obor        Kriteria 3letý.pdf

Přihlášky ke studiu

Jsou k dispozici na serveru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatoreČasto kladené otázky

Často kladené otázky k výuce ve škole . pdf Často kladené otázky k přijímacímu řízení . pdf Často kladené otázky "stipendia" . pdf