Přijímací řízení

1. termín: 12. 4. 2019        2. termín: 15. 4. 2019

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

4leté studijní obory     Kritéria 4letý.pdf
3letý učební obor        Kriteria 3letý.pdf

Nabídka přípravných kurzů k přijímacímu řízení do maturitních oborů v roce 2019

Střední škola elektrotechnická v Lipníku nad Bečvou nabízí žákům devátých tříd základních škol a uchazečům kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury v těchto termínech:
 6. března 2019 (středa)  od 15.00 do 17.00 hod
 13. března 2019 (středa)  od 15.00 do 17.00 hod
 20. března 2019 (středa)  od 15.00 do 17.00 hod

Přípravný kurz je zdarma a koná se v Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou,Tyršova 781.
Přihláška: Nabídka přípravných kurzů
Přihlášky zasílejte na email: sse@sse-lipniknb.cz


Přihlášky ke studiu

Jsou k dispozici na serveru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Často kladené otázky

Často kladené otázky k výuce ve škole.pdf
Často kladené otázky k přijímacímu řízení.pdf
Často kladené otázky "stipendia".pdf