AKTUALITY

Všechny připravované akce školy naleznete na tomto odkazu https://isas.sse-lipniknb.cz/informacni-nastenka.php


Adaptační kurz pro 1. ročníky


Zahájení školního roku


Školní rok 2017- 2018


Studijně – poznávací zájezd do Velké Británie

      V letošním roce se 4 studenti ze třídy 2. BF Filip Kozák, Tomáš Chudoba, Jaroslav Post a Marek Zdráhala zúčastnili studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie – Námořní výprava do Portsmouth, který se konal ve dnech od 4. až 9. 6. 2018. Tento zájezd byl rganizován ve spolupráci se SPŠS V Lipníku nad Bečvou.

      Naše putování začalo v 4:45 u SPŠS Lipník nad Bečvou, cestovali jsme společně se studenty této školy. Cesta pokračovala přes celou Českou republiku až do Rozvadova. Dále přes Německo až do francouzského Calais, kde jsme se nalodili na trajekt. Propluli jsme kanálem La Manche a po necelých dvou hodinách jsme dopluli ke břehům Anglie do přístavu Doveru, který nás přivítal svými bílými křídovými útesy. Z Doveru jsme pokračovali směrem do města Portsmouth. Po probdělé noci jsme celý den absolvovali prohlídku města a přístavu, ve kterém se nacházela historická plavidla a další zajímavosti. Po úmorném dni jsme se konečně v sedm hodin večer ubytovali v hostitelských rodinách a dostali první teplé jídlo.

      Následující den jsme podnikli výlet do přímořského letoviska Brighton, kde nás zaujala hlavně návštěva podmořského akvária s obrovským množstvím nebezpečných živočichů a také rostlin. Jedna rostlinka málem zranila našeho spolužáka, kdy se jí chtěl dotknout. Dále jsme navštívili Royal Pavilion, který byl postaven v mnoha architektonických stylech, především v gotickém, čínském a indosaracenickém.
 Obr.1  Obr.2
 Royal Pavillion  přístav Dover
      Odpoledne jsme stihli i shopping, tedy nakupování v místním Primarku. Po namáhavém dni a vydatné večeři jsme konečně ulehli. Další den jsme si užili na překrásném ostrově Wight, který leží při jižním pobřeží Anglie poblíž největšího jihoanglického přístavu Southamptonu. Tento ostrov je velice známý svými přírodními krásami, zejména z viktoriánské doby. Ve městě jsme zhlédli letní rezidenci královny Viktore – Osbourne House, který byl letní rezidenci královny Viktorie.
 Obr.3  Obr.4
 Osbourne House  Ostrov Wight
      Poslední den jsme věnovali prohlídce hlavního města Anglie – Londýna, kde jsme navštívili významná historická místa, např.: Tower of London, Buckingham Palace, Tower Bridge, Big Ben, Houses of Parliament a mnoho dalších. Projížďka na London Eye nám bohužel nevyšla.
 Obr.5  Obr.6
 Tower of London  Tower Bridge
 Obr.7  Obr.8
 Buckingham Palace  Portsmouth přístav
      K večeru jsme vyrazili na zpáteční cestu a po dlouhých dvaceti sedmi hodinách jízdy jsme se dostali do Lipníka nad Bečvou. Výlet se nám líbil a můžeme ho vřele doporučit všem budoucím zájemcům. Děkujeme zároveň paní RNDr. Haně Hartmannové za organizaci zájezdu a trpělivost s našimi studenty.

Exkurze Meopta

      Ve středu 6.6.2018 jsme se zúčastnili odborné exkurze ve firmě MEOPTA v Přerově. Na začátku exkurze jsme se rozdělili do dvou skupin podle oborů a v čele s pracovníky určitých úseků jsme se vidali do světa optiky. První skupinka si prošla jako první optickou sekcí a byla seznámena s úpravou a přípravou skelných materiálů, jako je například broušení, čištění a nebo třeba přesného a důkladného měření na tisícinu milimetru. Poté si nás převzal pan Horák, který nám jako nadšeným elektrikářům ukázal a popsal rozvodnice především na ovládání klimatizace a flauboxů, kterých je ve firmě okolo 430. Nakonec jsme se prostřídali s druhou skupinkou a šli jsme do montážn& iacute; sekce, kde jsme se dozvěděli jak se pomocí strojů vyrábí dalekohledy a další součástky k tomu a k optice potřebné. Pro obě skupinky byla exkurze velmi naučná a zajímavá. Děkujeme paní Mgr. Víškové za organizaci a pedagogický doprovod a také studentce Adéle Horákové ze třídy 1.BEF, která se na tom také podílela.
Třída 3.BE

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4


Exkurze Dalkia

      Dne 15. 5. jsme se zúčastnili odborné exkurze ve firmě Veolia, v závodě teplárny Přerov. Na úvod jsme byli seznámeni s pravidly chování během exkurze, abychom neohrozili bezpečnost svou ani zaměstnanců firmy. Naše prohlídka začala seznámením s procesem úpravy vody, kde se voda čistí od všech nežádoucích prvků. Voda je zde potřebná k výrobě páry, kterou se pak roztáčí turbíny. Poté jsme pokračovali pozorováním procesu zpracování černého uhlí, jeho drcení a přepravy po pásu až do spalovny. Dále jsme měli možnost prohlédnout si transformovny a další technické místnosti, odkud jsme šli až ke spalovacím kotlům. Zaměstnanec firmy nám popsal detailně způsob fungování celého provozu. Dozvěděli jsme se, že teplárna má důležitou funkci pro celý Přerov především v zimě, kdy dodává do celého města teplo. Celá exkurze se nám velmi líbila.
Třída 3. BE

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4


Exkurze SŽDC

      V pondělí 14. 5. 2018 se žáci třídy 3BE a 2BF zúčastnili exkurze ve firmě SŽDC Přerov. Obě třídy se schází v 9:45 před přerovským nádražím, kdy zjišťujeme, že někteří jedinci chybí. Po telefonické domluvě s opozdilcem, který zaspal tak dobíhá k přerovské Hypernově u nádraží. Konečně už jsme kompletní a vydáváme se k cíli naší exkurze. Když dorážíme do komplexu SŽDC tak si nás přebírá příjemný pán, který nás dnes bude provázet. Během exkurze se nejdříve vydáváme na prohlídku dispečinku, kde je též příjemná obsluha, která se nám snaží práci na sále dispečinku vysvětlit. Po prohlídce budovy dispečinku se přesouváme do druhé budovy. Tato budova je určená pro koordinaci železniční dopravy a správy nádražních budov. Personál v obou budovách je velmi příjemný a mají zájem nám vše vysvětlit. Tato exkurze ukázala žákům, kteří jsou na oboru Elektrotechnika možnost uplatnění v této firmě při koordinaci železniční dopravy. Po ukončení exkurze se pomalu rozpouštíme a každý jdeme domů po vlastní ose. Tímto děkujeme pracovníkům firmy za odborné provedení a výklad během exkurze a paní učitelce Víškové a Kleinové, že se s námi na tuto zajímavou exkurzi vydaly.
žáci 2BF

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4


Okresní kolo v silovém víceboji SŠ

      Dne 8. 3. 2018 bylo pořádáno v Přerově v tělocvičně Obchodní akademie okresní kolo středních škol v silovém čtyřboji hochů v disciplínách tlaky s činkou s 75% váhy účastníka, shyby na hrazdě podhmatem, vznosy na hrazdě a trojskok z místa za účasti 4 družstev: naše škola, SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou, SŠ - lesnická Hranice a Gymnasium Jakuba Škody Přerov.

      V jednotlivcích se umístil na 1. místě Jakub Konečný 3BE 236,5 bodu z naší školy, Marek Sobotka 4BE zisk 157,5 bodu skončil na 9. místě, LyDinh Khai 3BE skončil dvanáctý se ziskem 140 bodů a Lukáš Janek 1BEF byl se ziskem 121,5 bodů na 15 místě.

      Jako družstvo jsme skončili druzí za SPŠ stavební se ziskem 534 bodů. Výborný výkon předvedl Jakub Konečný shyby 34 a vznosy 55. Solidní výkon také podal Lukáš Janek 25 vznosů a Marek Sobotka 830 cm v trojskoku.
Mgr. Stanislav Hanousek

Obr.1 Obr.2


Stužkování 4BE

      V pátek, 2. 3. 2018, se v Kulturním domě v Jezernici konal stužkovací večírek maturantů SŠE Lipník nad Bečvou. Sešla se zde spousta pozvaných, žáci byli ostužkováni. Nechyběla zábava, vystoupení taneční skupiny Progress, ani tombola. Závěrem večera všechny provázel DJ s jeho hudebními mixy.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6 Obr.7 Obr.8


ENERSOL 2018

      V pátek 23. 2. 2018 se naši žáci již tradičně zúčastnili krajského kola soutěže ENERSOL. V příjemné a přátelské atmosféře jsme odprezentovali dva soutěžní projekty a vyposlechli si obhajobu prací účastníků z ostatních škol. Naše barvy hájili Adéla Horáková a Radek Pinčák s prací s názvem Solární elektrárny a zkušený matador Patrik Lehner s prací nazvanou Elektromobilita a budoucnost. I když nepostoupili do celostátního kola, patří jim pochvala a dík.

Ing. Irena Kleinová

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4


Oblastní a okresní kolo ve florbalu

      Dne 1. 2. 2018 byl pořádán v Hranicích okrskové kolo středních škol ve florbalu za účasti šesti družstev naše škola, SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou, SŠ lesnická Hranice a Střední Zdravotní škola Hranice, Gymnasium Hranice a SPŠ Hranice. V základní skupině jsme 1x prohráli a 1x zvítězili, v semifinále jsme porazili Gymnasium Hranice 2:1 a ve finále jsme prohráli ze SPŠ hranice 2:1. Z druhého postupového místa jsme postoupili do okresního kola.

      Dne 6. 2. 2018 se konalo okresní kolo za účasti 5 družstev z okresu, naše škola, SPŠ Hranice, Obchodní akademie Přerov, Gymnasium Jakuba Škody v Přerově a Gymnasium Jana Blahoslava a SPgŠ v Přerově. Po tvrdém boji v době utkání 1x 15 minut jsme 1x zvítězili, 1x remizovali a 2x prohráli. Dostali jsme se na čtvrtou příčku v celkovém hodnocení okresního finále.

      Mezi nejlepší hráče naší školy patřil žák Martin Němeček 4BE, Marek Sirotný 2C, Adam Kopřiva 1BEF a Tomáš Chudoba 2BF.

Mgr. Stanislav Hanousek

Obr.1 Obr.2 Obr.3


Besedy Energie – budoucnost lidstva

      Ve středu 10. ledna 2018 se žáci 4BE,3C,3BE,2BF zúčastnili besed s názvem Energie – budoucnost lidstva. O energetice v současném světě, o nutnosti uvědomit si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, o zdrojích energie si s nimi přijeli povídat Ing. Petr Pavlík z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a pan Tomáš Hejl.

      Žákům se velmi líbily praktické ukázky měření radioaktivity okolního prostředí i pokus s fotovoltaickým panelem. Beseda byla doprovázena promítáním fotografií, grafů a kreseb. Někteří naši žáci mají ve své výuce předmět Energetika a vše co se dozvěděli určitě v předmětu uplatní. Pánové přednášeli velmi poutavým způsobem, takže se besedy žákům velmi líbily. Na konci besed ještě pan Ing. Pavlík představil zájemcům možnosti studia na VŠB.

Besedu pro ČEZ administruje agentura Hejl Servis.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4


Turnaj ve hře Counter Strike 1.6

      Ve čtvrtek 21. prosince 2017 se žáci školy účastnili turnaje ve hře Counter Strike 1.6. Zúčastnilo se 8 týmů po 5 žácích.

      Po krátkém seznámení s pravidly a celkovou organizací se týmy přesunuly do učebny ICT1, kde mohl turnaj začít. Na začátku se vždy utkaly 2 týmy (dvojice byly přiřazeny náhodným vylosováním), z nichž do dalšího kola postoupil ten, který jako první dosáhl 16 vítězství. Týmy, které zrovna nehrály, trénovaly ve vedlejší učebně ICT2, nebo sledovaly hru ostatních týmů a kontrolovaly, jestli nepodvádějí. Vítězné týmy se pak utkaly o postup do finále, poražené týmy o možnost boje o třetí místo. Ve finále o vítězství bojovaly týmy Taitona Neko a Krutí Chlapci, o třetí místo pak ForFan a Monolit. Vítězství vybojovali Krutí Chlapci ve složení Denis Zaoral (Zaski), Jakub Klimeš (Gbelda), Tomáš Jurášek (T0mk0), Vojtěch Žalák (Cigy) a Filip Malátek (mejlejtejk). Druhé místo obsadil tým Taitona Neko (Tomáš Juroška, Lukáš Šmehlík, Patrik Rytíř, Lukáš Marek, Volodya Marchuk) a třetí Monolit (Adam Procházka, Petr Frydrych, Lukáš Macura, René Záruba, Khai Ly).

Pavouk

Turnaj se vydařil a všichni si užili spoustu zábavy, nejlepší 3 týmy navíc obdržely diplomy.
David Bajer, žák třídy 2BF.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.7 Obr.6 Obr.8

Florbalový turnaj, aneb když 4.BE dostane do ruk florbalky

      Vánoční turnaj ve florbalu se konal ve čtvrtek 21. 12. 2017 ve sportovní hale. Hlavní pořadatel turnaje byl pan Mgr. Stanislav Hanousek, kterému za to velice děkujeme. Také děkujeme Ondřeji Matůšů neboli Dj MC Matůš za jeho hudební aparatury, skvělé oživení a motivování hráčů velmi dynamickými skladbami.

O zápase:

      Do turnaje byly přihlášeny čtyři týmy a to ze tříd 1BEF, 2BF, 3C a 4BE. Turnaj začal kolem deváté hodiny ranní, kdy všechny týmy nastoupily, objasnila se pravidla a vzhůru na hřiště. Zápasilo každé mužstvo s každým a bylo to opravdu velmi pestré. Nakonec byl ale vítěz jasný. Čtvrtý ročník se nijak nenechal zaskočit tím, že v tomto školním roce zakončují studium na škole maturitou a vrhli se do toho, jak se říká „po hlavě“. Jejich tempo, taktika, souhra a energie byla naprosto nepřekonatelná a vybojovala jim 1. místo. Tudíž ze školního turnaje florbalu odmaturovali na výbornou! Na druhém místě se umístili „zelenáči“ naší školy a to žáci ze třídy 1BEF. Na třetím místě skončila třída 3C, která letos taky na škole končí a jak jinak zakončit třetí ročník, než třetím místem. No a bramborovou medaili si odnesli studenti ze 2BF, kteří bojovali velmi statečně a vytrvale, ale hold né každý den je posvícení.

Všem týmům gratulejeme a nezapomeňte trénovat na další rok.

Magdalena Hořínová žákyně třídy 3BE.

Obr.3 Obr.1 Obr.2 Obr.4 Obr.5
Exkurze Chropyňská Group a.s.

Dne 29.11.2017 se žáci třídy 3.BE zúčastnili exkurze ve firmě Chropyňská Group a.s. Exkurze byla velmi zajímavá a ukázala žákům oboru Elektrotechnika možnost uplatnění v této firmě při návrhu a výrobě špičkového zařízení pro automobilový průmysl.
Tímto děkujeme pracovníkům firmy za odborné vedení exkurze a zároveň za zajištění dopravy.

Ing. Jaroslav Pokrupa


Třídní výlet do Prahy

      Ve dnech 16. a 17.listopadu 2017 navštívila třída 4BE naši stověžatou Prahu. První den odpoledne si žáci prohlédli centrum Prahy, prošli Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most.

Obr.3 Obr.4
      Večer navštívili Stavovské divadlo, jedno z nejstarších evropských divadel, jehož repertoár tvoří opery, činohry anebo balet. Představení, které zhlédli, se jmenovalo „Noční sezóna“. Byla to hořkosladká komedie britské autorky Rebeccy Lenkiewiczové.

      Druhý den ráno se vydali do Národního technického muzea, kde měli možnost vidět několik výstav a tisíce exponátů. Odpoledne se plni zážitků vrátili domů, na Moravu.

Obr.1 Obr.2
Zážitkový den SSI – SCHÄFER a BIRCHER

      Ve čtvrtek 9.listopadu 2017 se žáci tříd 2B a 2C účastnili Zážitkového dne v Hranicích. Poznávali profesní zaměření a prostředí následujících firem:

SSI – SCHÄFER

      V této firmě se vyrábí uskladňovací technika, odpadové nádoby aj. Tato rodinná firma vznikla roku 1937 a založil ji Fritz Schäfer. Nejprve se v této firmě vyráběly výrobky z plechu všeho druhu, poté firma začala vyrábět i logistické dopravníky, průmyslové výrobky aj. Naše exkurze v této firmě trvala asi 2 hodiny. Na začátku jsme byli seznámeni s minulostí firmy v zasedací místnosti. Probrali jsme, kdo společnost založil, co vyrábí a v neposlední řadě nabídku stipendia. Tato teorie trvala asi něco málo přes hodinku, ale mě tedy zajímala a ledacos jsem se dozvěděl. Po teoretické části následovala menší zkouška naší zručnosti. Postavili nás před pracovní stůl, na kterém se nacházela rozvodná krabice, kleště, stahovací kleště, štípačky, šroubováky a vodič. Na čas jsme měli ořezat sedmižílový vodič a zapojit jej do rozvodné krabice. Tři spolužáci, kteří měli nejlepší čas, dostali odměnu (klíčenku, bloček, USB disk, propisku a pár dalších drobností). Nejlepší čas měl Lukáš Marek z 2C a Adam Skřeček z 2B. Po této zkoušce jsme se přesunuli a nastala prohlídka samotné haly, kde se vše vyrábí. Prošli jsme lakovnou, kde nám bylo vysvětleno, k čemu se používá a jak funguje. Pak jsme se přesunuli do vedlejší haly, kde se nacházela další pracoviště. Zaměstnanec (průvodce), který nás provázel celou halou nám vysvětloval, jak funguje jeden z jejich výrobků. Jednalo se o přepravní automaticky pilotovaný vozík, který převážel materiál a využíval k tomu koleje, které jsou umístěné ve výrobní hale toho, kdo si tento vozík objedná. Video jsme viděli v teoretické přednášce.

BIRCHER

      Po prohlídce SHÄFERU jsme se přesunuli do vedlejší společnosti, která vybavuje a kompletuje rozvodné skříně. Tato firma byla založena v roce 1957. Naše exkurze probíhala tak, že jsme přišli do sídla společnosti a usedli jsme do zasedací místnosti, kde nás seznámili s historií společnosti, vysvětlili jak se vše vyrábí. Po hodinové přednášce jsme si dali oběd a kafe za 3 koruny z automatu (bomba). Po pauze na oběd nás provedli výrobní halou. Následovala soutěž. Měli jsme propojit svorky podle schématu. V této soutěži vyhrál Daniel Fryštacký z 2C a Štěpán Pepernik z 2B. Zde naše exkurze končí. Zážitkový den se vydařil a odnesli jsme si zážitky i zkušenosti.

Adam Lach žák třídy 2C.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Turnaj v PišQworkách aneb Síla lesa zůstává

   Studenti ze Stření školy lesnické si opět prorostli cestu skrz náš turnaj, stejně jako loňský rok. Slunečného listopadového dne 6. 11. 2017 se v Lipníku nad Bečvou konal Oblastní Turnaj v pIšQworkách. Zúčastnilo se čtrnáct týmů z deseti škol, avšak k postupu do krajského turnaje se probojovaly pouze dva týmy.

   Během osmé hodiny ranní se začaly týmy postupně scházet v prostorách Střední školy elektrotechnické v napjatém očekávání z nastávajícího turnaje. Poté co se všechny týmy dostavily, byl turnaj oficiálně zahájen ředitelem pořadatelské školy Ing. Jaroslavem Pokrupou, který následně předal slovo organizátorovi Adamu Procházkovi. Ten zahájil úvodní prezentací, poděkoval všem sponzorům soutěže a sdělil informace potřebné pro účastníky turnaje.

   Po rozlosování týmů do čtyř skupin se začaly odehrávat napínavé zápasy, které nás dovedly k osmi týmům postupujících do play-off. Zanedlouho jsme se museli rozloučit se čtyřmi z nich, a začít ten pravý boj o umístění v celkovém žebříčku. Do TOP4 se bohužel dostali jen ostřílení mazáci ze středních škol a gymnázií. V lítém boji o třetí místo, ve kterém došlo i na rozstřel mezi kapitány, nakonec zvítězil energický tým TeamMechanic ze školy SPŠ Hranice. Následkem bylo, že tým PišQWH2017 z Hranického gymnázia se musel spokojit se čtvrtým místem. O první místo se v epickém zápase na život a na smrt střetli strážci deštných pralesů z týmu Partyzáni zastupující střední školu lesnickou, a svatí válečníci z týmu Křižáci pod praporem Gymnázia Hranice. Jakmile uhasly válečné plameny vzniklé soubojem těchto titánů bylo dokázáno, že síla lesa přetrvá díky vítězství šampiónů z loňského roku.

Adam Procházka
organizátor soutěže

V konečném žebříčku bylo pořadí týmů následovné:

 1. místo  Partyzáni  Stření škola lesnická, Hranice
 2. místo  Křižáci  Gymnázium Hranice
 3. místo  TeamMechanic  SPŠ Hranice
 4. místo  PišQWH2017  Gymnázium Hranice

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5


Třídní schůzky

Zveme rodiče na setkání s pedagogickými pracovníky naší školy ve spojení s hodnocením 1. čtvrtletí školního roku 2017/18. Třídní schůzky proběhnou v budově teoretické výuky Tyršova 781 v Lipníku nad Bečvou

v pondělí 13. listopadu 2017 od 15:00 do 17:00

Organizace:
15:00 – 15:20 společné informace třídního učitele
15:20 – 17:00 individuální konzultace s vyučujícími


Objev v sobě Ajťáka

        Dne 24. října 2017 se konala na naší škole soutěž žáků ZŠ pod názvem "Objev v sobě Ajťáka". Zúčastnilo se celkem 13 žáků ze základních škol: ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou, ZŠ Osek nad Bečvou, ZŠ Drahotuše, ZŠ Hranice Šromotovo.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích a nejlépe si vedli žáci:

Kategorie 8. třída

1. místo Filip Konvičný ZŠ Osek nad Bečvou
2. místo Lukáš Hřivna ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou
2. místo Antonín Frélich ZŠ Osek nad Bečvou
Kategorie 9. třída

1. místo Rostislav Medvěd ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou
2. místo Vojtěch Janota ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou
3. místo Simona Hegarová ZŠ Hranice, Šromotovo

Všichni účastníci soutěže byli odměněni drobnými dárky od sponzorů soutěže. Děkujeme sponzorům soutěže za hodnotné ceny: Signalbau a.s., Precheza a.s., Ermonta s.r.o., DPOV a.s., SSI Schaefer s.r.o., Behr Bircher Cellpack, Elektric –Hranice s.r.o.

nazevObrazku nazevObrazku nazevObrazku nazevObrazku
Seminář k soutěži Enersol

Dne 18.10.2017 se již tradičně konal seminář k soutěži Enersol.
      Sešli jsme se v Mohelnici, v sále domova mládeže Obchodní akademie. Za naši školu se zúčastnil tým ve složení Adéla Horáková, Václav Kolda a Radek Pinčák z 1. ročníku, za třetí ročník to byli zkušení zástupci – Patrik Lehner, Adam Procházka a René Záruba. Program byl velice zajímavý a přinesl účastníkům hodně nových podnětů a informací, které jistě zúročí v samotné soutěži. Největší zájem byl o elektromobil Tesla. Strávili jsme pohodový den s partou zajímavých lidí.

Obr.1 Obr.2Školní turnaj v PišQworkách

Školní turnaj v piškvorkách se konal v pondělí 16.10. 2017. Letošním rokem se nám poprvé podařilo získat zastoupení týmů z každé třídy a to pomohlo k určení nejlepšího týmu na škole pro postup do oblastního turnaje. Celkově se účastnilo jedenáct týmů po pěti žácích. Týmy byly rozřazeny do čtyř skupin, ze kterých postoupilo 8 týmů do playoff.

    1. tým Utahovači šroubků [Lasák, Mareček, Rada, Loníček, Buczínský]
    2. tým Hmm [Caletka, Hýbner, Horák, Jurášek, Pavelka]
    3. tým #EasyChickenDinner [Lehner, Ly Dynh, Víšek, Těšík, Haubertová]
    4. tým Kozákova Paže [Čtvrtlík, Indrák, Jankto, Křeháček, Pavlík]

Do oblastního turnaje, který se odehraje opět na naší škole 6. 11. 2017 postoupily první tři týmy.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
Beseda o Evropské unii

Žáci třídy 3BE se ve středu 11. 10. 2017 zúčastnili besedy o Evropské unii. Besedu vedla Mgr. Veronika Zapletalová z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Poutavě vysvětlila, o co jde v případě Brexitu. Povídala o všem co, souvisí s přijetím Eura a také vedla diskuzi o současném migračním problému. Nabádala studenty k zamyšlení nad důvody migrace a také jak by bylo možné tento problém řešit. Beseda byla velmi zajímavá a podněcující k zamyšlení nad současnými problémy.

Obr.1 Obr.2Distribuční maturita v Hradci Králové

Ve středu 4. října 2017 se sešli studenti z partnerských středních škol Skupiny ČEZ v Hradci Králové na třídenním poznávání všeho, co souvisí s distribucí elektřiny. Za tyto tři dny jsme se zúčastnili několika přednášek a dvou exkurzí. Přednášky se týkaly distribuce elektřiny, řízení distribuce, využití dronů v energetice, návštěvy rozvodny Neznášov a celá maturita byla zakončená vědomostním testem. Každý kdo v tomto testu prospěl, dostal diplom a pár pozorností od firmy ČEZ DISTRIBUCE. Zajímavá byla hlavně návštěva dispečinku v Hradci Králové, odkud operátoři řídí celou distribuční soustavu skupiny ČEZ.
(Karel Magrla 3C, Patrik Loníček 4BE)

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
Pozvánka na 5. ročník soutěže "Ajťák“

Zveme žáky základních škol na soutěž Objev v sobě „Ajťáka“
Místo konání: Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
Termín: Úterý 24. října 2017
Předpokládaný časový harmonogram:
   od 8:30 Prezence
   9:00 -10:00 Soutěž
   10:00 -11:00 Vyhodnocení
   11:30 Vyhlášení výsledků

Charakteristika soutěže:

- je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajícím třídám víceletých gymnázií (tercie a kvarta)
- je rozdělena do 2 kategorií - 1.(8. třída + tercie), 2. (9. třída + kvarta)
- soutěžící budou prokazovat znalosti ve výpočetní technice a schopnosti nalézt požadované informace na Internetu
- soutěžící budou používat software školy, internetové zdroje a musí pracovat samostatně
- časový limit soutěže 60 minut
- počet získaných bodů a čas na zpracování budou kritéria pro hodnocení a stanovení pořadí
- účastníci obdrží diplom a první tři dostanou věcné ceny od sponzora
- každá škola může nominovat do každé kategorie maximálně dva soutěžící

Ceny pro soutěžící a účastníky soutěže poskytly spolupracující firmy

Uzávěrka přihlášek do 23. října 2017


Objev v sobě elektrikáře

Dne 12. října 2017 se konala na naší škole soutěž žáků ZŠ pod názvem ,,Objev v sobě elektrikáře,,.
Zúčastnilo se celkem 16 žáků ze ZŠ Přerov U tenisu 4, ZŠ a MŠ Hranická 511 Lipník n/B, ZŠ a MŠ Osek n/B, ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, ZŠ a MŠ Sluníčko Lipník n/B a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice. Soutěžilo se na čtyřech pracovištích:
1. Práce s vodiči – tvarování vodičů 2. Slaboproud – pájení a osazení DPS
3. Zapojení el. obvodu vypínače
4. Zapojení el. obvodu přepínače

Hodnocena byla zručnost žáků, funkčnost el. zapojení a celkový čas pracovního úsilí.

Nejlépe si poradili s danými úkoly:


1. místo - Zlámalík Michal – ZŠ Přerov, U tenisu 4
2. místo – Haflant Jan – ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
3. místo – Vávra David – ZŠ a MŠ Hranická 511, Lipník n/B
Všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky od sponzorů soutěže. Na organizaci a hodnocení celé akce se podíleli žáci SŠE třídy 3.C - „Elektrikáři“

Děkujeme sponzorům soutěže za hodnotné ceny:

Signalbau a.s., Precheza a.s., Ermonta s.r.o., DPOV a.s., SSI Schaefer s.r.o., Behr Bircher Cellpack, Elektric –Hranice s.r.o.

nazevObrazku nazevObrazku nazevObrazku nazevObrazku
Pozvánka na 4. ročník soutěže "Objev v sobě elektrikáře“

Zveme žáky základních škol na soutěž "Elektrikář"
   Termín konání: čtvrtek 12. října 2017
   Prezence: 8.30 hod, soutěž 9 -11 hod
   Vyhodnocení: 11-12.00 hod, vyhlášení výsledků do 12.30 hod

Charakteristika soutěže:

- Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajícím třídám víceletých gymnázií (tercie a kvarta)
- Každá škola může nominovat max. 3 soutěžící

Soutěžící budou:

  • prokazovat praktickou zručnost při práci s vodiči, spojování vodičů
  • realizovat jednoduchá zapojení elektrického obvodu
  • používat materiály a nářadí pořádající školy
  • pracovat samostatně

  • Uzávěrka přihlášek do 10. října 2017